Programowanie/Podstawowe konstrukcje/Sekwencja

kompozycja sekwencyjna

edytuj

Kompozycja sekwencyjna jest określana słowami "a następnie". Przykładowo: Podejdź do okna A NASTĘPNIE podlej paprotkę. W kompozycji sekwencyjnej na początku jest wykonywania instrukcja poprzednia (podchodzimy do okna). Dopiero po zakończeniu instrukcji poprzedniej następuje wykonanie instrukcji kolejnej (podlanie paprotki).

W nieformalnym języku programowania (IPL) algorytm podlania paprotki może wyglądać następująco:

// przykład kompozycji sekwencyjnej w nieformalnym języku programowania (IPL)
// algorytm podlania paprotki stojącej na oknie w salonie
/*
podejdź do okna
A NASTĘPNIE
podlej paprotkę
A NASTĘPNIE
odejdź od okna
*/

W językach programowania kompozycja sekwencyjna jest często określana znakiem średnika. Algorytm podlania kwiatka można zapisać z postaci pseudokodu:

// przykład kompozycji sekwencyjnej w nieformalnym języku programowania (pseudokod)
// algorytm podlania paprotki stojącej na oknie w salonie.

// opis programu w IPL:
/*
podejdż do okna;
podlej paprotkę;
odejdź od okna;
*/

// === kod w języku C mógłby wyglądaj jakoś tak: ===

//podejdź do okna (paprotka na pewno tam jest)
podejdzDoOkna();
//paprotka na pewno wymaga podlania
podlejPaprotke();
//można odejść od okna
odejdzOdOkna();