Programowanie w systemie UNIX

Ten podręcznik opisuje podstawy programowania w Linuksie

NewTux.svg

WprowadzenieEdytuj

 1. Wstęp
 2. architektura komputera/CPU
 3. dostęp
  1. Konsola - tryb tekstowy
   1. Zdalny dostęp (ang. remote acces): ssh
   2. Przekierowania, łączenie poleceń (potok, polecenia złożone)
  2. tryb graficzny
 4. Pamięć
 5. licencja

Języki programowania i narzędziaEdytuj

 1. BASH
  1. ack - "lepszy niż grep" napisany w Perlu
  2. awk lub gawk (gnu awk)
  3. bc
  4. cut
  5. dc
  6. du
  7. diff
  8. file
  9. find
  10. grep
  11. hexdump
  12. ldconfig
  13. ldd
  14. locate
  15. ls
  16. ltrace - a library call tracer
  17. objdump
  18. od = octal dump
  19. patch
  20. readelf
  21. sed
  22. ssh
  23. strings
  24. time
  25. wc
 2. C : CPU, GPU, obliczenia numeryczne, grafika, ...
 3. C++
 4. D
 5. Erlang
 6. Fortran
 7. Go
 8. Haskell
 9. Icon
 10. Java
 11. JavaScript
 12. Julia
 13. Lisp - Common Lisp, Scheme, Clojure, Elisp, ...
 14. Lua
 15. OCaml
 16. Pascal
 17. Perl
 18. PHP
 19. PostScript
 20. Prolog
 21. Python
 22. Ruby
 23. Rust
 24. swift
 25. Vala ( and Gtk)

Metody/technologie/specjalistyczne programyEdytuj

 1. Dane
  1. typy
   1. wg możliwości odczytu:
    1. Dane do odczytu maszynowego
    2. Dane do odczytu przez człowieka
   2. wg zawartości
    1. tekstowe
    2. numeryczne (liczbowe)
    3. obrazy
   3. wg ilości i złożoności danych
    1. małe zbiory
    2. średnie zbiory
    3. Big data
  2. Bazy danych
   1. SQL
    1. MySql w PHP
 2. Pliki
  1. tekstowe
  2. binarne
 3. Obliczenia
  1. obliczenia symboliczne (CAS) i numeryczne (wektorowe (macierzowe), równoległe)
   1. Programy
    1. Maxima
    2. GNU Octave
    3. PARI/GP
   2. biblioteki
   3. konwersja danych numerycznych do symbolicznych  :
    1. The Inverse Symbolic Calculator (ISC):
  2. Statystyczne
   1. R, czyli języku programowania i środowisku do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników
  3. Obliczenia współbiezne, równoległe i rozproszone
   1. OpenMP
   2. OpenMPI
   3. GPGPU
    1. OpenGl
    2. OpenCl
    3. CUDA
    4. ArrayFire
    5. par4all
    6. Vulkan API
    7. OpenACC
 4. www
  1. Django
  2. PHP
 5. Grafika - komputerowe przetwarzanie obrazów
  1. GIMP
  2. gnuplot
  3. Processing
  4. WebGl
  5. WebCl
  6. ImageMagic
  7. OpenCV C++ / Python
  8. Dane tekstowe w obrazach, metadata
 6. tekst: obsługa biura / przetwarzanie tekstów / publikacje
  1. Pliki tekstowe, kodowanie i formatowanie
  2. Pliki mieszane : tekst i obraz ( pdf, ps)
  3. WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get – widzisz to, co dostajesz)
   1. LibreOffice, OpenOffice.org
   2. Emacs
   3. Vim
   4. Gedit
  4. języki znaczników
   1. TeX
    1. LateX
   2. markdown format
  5. Przetwarzanie tekstu w językach ogólnego przeznaczenia
   1. Wyrażenia regularne

Budowanie programu Edytuj

 1. planowanie: sformułowanie problemu i opis algorytmu w języku naturalnym
 2. Dokumentacja kodu
 3. Formatowanie kodu (ang. indent)
 4. Numery wersji - jak oznaczać nowe wersje programu ?
 5. Kontrola wersji
  1. ręcznie lub łaty i diff
  2. scentralizowane
   1. Subversion
   2. CVS
  3. rozproszone (zdecentralizowane)
   1. Git
   2. Mercurial
 6. Kompilacja, linkowanie, instalacja = budowanie. Jak zbudować program ze źródeł ?
  1. Ręczne (ang. "hand compilation", aka "manual build")
  2. Automatyczne: Narzędzia wspomagające budowę aplikacji
   1. Make = build system
   2. Apache Ant
   3. SCons
   4. Rake - Ruby Make
   5. Flex_i_Bison
   6. Pants, Apache Maven, gradle, sbt
 7. linkowanie (konsolidacja):
  1. ręcznie wpisana ścieżka [1]
  2. pkg-config
  3. zależności (ang. dependencies)
 8. Odpluskwiane (ang. debugging), testy bezpieczeństwa
  1. z użyciem printf: "printf is the world’s simplest debugger" John L. Miller in Quora
  2. gdb
  3. VAlgrind, memleax
  4. kcachegrind[2]
  5. grafy
   1. Dependency graph
   2. call graph
  6. Statyczna analiza kodu[3]
   1. cppcheck
   2. lint
   3. stack [4]
   4. kint [5]
   5. sparse [6]
 9. testowanie
 10. optymalizacja (profilowanie) : Najpierw profiluj, potem optymalizuj !
  1. gprof
 11. instalacja i odinstalowanie ( usuwanie) programów
 12. Praca grupowa
  1. Jak rozwijać gotowe projekty?
  2. Jak zadawać pytania?

LiteraturaEdytuj

 1. Literatura
 1. Library autotools
 2. [1]
 3. Static Analysis Problem Type Reference
 4. stack - is a static checker that detects unstable code in C/C++ programs
 5. KINT is a tool that uses scalable static analysis to detect integer errors in C programs.
 6. Sparse - a Semantic Parser for C