Programowanie w systemie UNIX/PostScript

PostScript jest to:

  • uniwersalny język opisu strony będący obecnie standardem w zastosowaniach poligraficznych.
  • równocześnie kompletny język programowania, oparty na architekturze stosu oraz notacji postfixowej – odwrotnej notacji polskiej (RPN).

plikEdytuj

  • ps
  • eps

Przykładowy plik psEdytuj

%!
/Helvetica findfont 72 scalefont setfont
72 72 moveto
(Hello, world!) show
showpage

interpreterEdytuj

GhostScript uruchamiany w konsoli:

 gs

pojawia się:

GPL Ghostscript 9.18 (2015-10-05)
Copyright (C) 2015 Artifex Software, Inc.  All rights reserved.
This software comes with NO WARRANTY: see the file PUBLIC for details.
GS>

Opis językaEdytuj

BoundingBoxEdytuj

%%BoundingBox llx lly urx ury

gdzie:

  • llx = lower left x
  • lly = lower left y
  • urx = upper right x
  • ury = upper right y

są to liczby całkowite ( punkty) pokazujące współrzędne 2 punktów ( ll i ur)

ŹródłaEdytuj