Łata (ang. patch)[1] jest to plik zawierający różnice między 2 plikami.

porównywanie tekstu ( wyszukiwanie zmian) = diff

edytuj

Mamy 2 pliki tekstowe: old.txt i new.txt. Różnice między nimi znajdziemy za pomocą programu diff:[2]

diff -a old.txt new.txt > r.txt

Wynik będzie zapisany do pliku tekstowego r.txt za pomocą potoku.

kod źródłowy

edytuj

Łata jest plikiem zawierającym różnicę pomiędzy nowym i starym plikiem. Tworzymy ją za pomocą komendy:

diff -u oryginalny.c nowy.c > oryginalny.patch


Nakładanie łaty = wprowadzanie zmian

edytuj

Jeśli łata zawiera informacje o pojedynczym pliku na który mamy nałożyć łatę to :

 patch -i a.patch

Dokumentacja

edytuj

Dokumentacja offline:[3]

man diff

lub

diff --help.

Strony manuala (man) zamykamy Ctrl-c

Porównaj

edytuj
  • git-format-patch - Przygotowuje łatki do wysłania przez e-mail
  • git-send-email - Wysyła zestaw łatek jako e-mail
  • meld

Źródła

edytuj
  1. 10 minut z diff i patch - Bartłomiej Piotrowski
  2. Comparing and Merging Files - GNU doc
  3. Manual diff online