Programowanie w systemie UNIX/Potok (Unix)

Potok

Strumienie edytuj

Strumienie

Strumienie standardowe edytuj

Strumienie standardowe

  • standard input (stdin, standardowy strumień wejścia)
  • standard output (stdout, standardowy strumień wyjścia)
  • standard error (stderr, standardowy strumień błędów)
 
Standardowe strumienie

Przekierowania strumieni edytuj

Przykłady z użyciem C++:

uruchamiany

./a.out > h.pgm


inny przykład:

 ./a.out <m.kfb >m.pgm

Program wczytuje plik mandel.kfb i zapisuje na dysku plik m.pgm[2]

Łączenie poleceń edytuj

Potok edytuj

Potok [3]

  • Filtry do przetwarzania potoków [4]


Przykłady edytuj

Przykład z użyciem bc:

echo 'scale=25;57/43' | bc

lub du

Pipemill (walcownia) edytuj

Zobacz również edytuj

Źródła edytuj

  1. Ultimate Anti-Buddhabrot by Claude Heiland-Allen
  2. faking_distance_estimate_colouring by Claude Heiland-Allen
  3. Potok w Wikipedii
  4. Potoki i przekierowania - Andrzej Stroiński