Programowanie w systemie UNIX/Jupyter Notebook

Jupyter project

 • notatniki ( ang. notebook interface or a computational notebook) jest to wirtualne środowisko dla programowanie piśmiennego (ang.literate programming). Jest to interaktywne środowisko obliczeniowe, w którym można łączyć wykonywanie kodu, tekst sformatowany, matematykę, wykresy i multimedia
  • Jupiter Notebook ( Notatnik IPythona) = stary interfejs.
  • Jupiter Lab = Interfejs notebooka nowej generacji
  • JupyterHub = Wieloużytkownikowa wersja notebooka przeznaczona dla firm, sal lekcyjnych i laboratoriów badawczych
 • console
 • aplikacje
  • JupyterLab Desktop = aplikacja oparta na Electron
  • JupyterLab Web Application
 • przeglądarki notatników
  • binder
  • nbviewer: format IPython Notebook ( interaktywny format) i został przekonwertowany na HTML ( statyczna strona internetowa) przy użyciu narzędzia nbconvert, online


Notatnik

edytuj

Jupyter Notebook oznacza dwie różne koncepcje[1]

 • aplikacji skierowanej do użytkownika do edycji kodu i tekstu
 • bazowego formatu pliku, który jest wieloplatformowy ponieważ korzysta z WUI
 
IPython-notebookPrzykłady

edytuj

Tryby pracy

edytuj

Przypisy

edytuj