Gedit jest domyślnym edytorem tekstu dla środowiska graficznego GNOME.

Gedit

Uruchamianie

edytuj

Można go uruchomić z poziomu Dasha, wyszukując Edytor tekstu.


Często jednak trzeba go uruchomiać w Terminalu z prawami administratora, jeżeli na przykład trzeba edytować
pliki konfiguracyjne, do których nie ma dostępu zwykły użytkownik.
Załóżmy, że chcesz ręcznie zmienić nazwę swojego komputera. Wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/hostname

Komenda sudo postawiona przed gedit daje prawa zarezerwowane dla administratora.


Załóżmy że chcesz edytować plik "frex.txt", który nie jest plikiem konfiguracyjnym.
Plik ten znajduje się w katalogu Dokumenty. Aby go edytować jako zwykły użytkownik wpisz w Terminalu:

cd Dokumenty

aby przejść do katalogu Dokumenty, następnie wpisz:

gedit frex.txt

W tym momencie otwiera się plik tekstowy frex.txt w edytorze.

Edytowanie plików

edytuj

Gedit ma podświetlanie składni dla wielu języków programowania:


Zaznacznie/edytowanie kolumn ( column mode) jest możliwe w trybie edycji w wielu miejscach , poprzez wbudowaną wtyczkę [3]

Ustawienia

edytuj

Edytowanie schematów kolorów[4]

 sudo gedit /usr/share/gtksourceview-4/styles/classic.xml


Sprawdzamy ustawienia[5] za pomocą gsettings

 gsettings list-recursively | grep -i gedit

Przykładowy wynik:

org.gnome.gedit.preferences.ui statusbar-visible true
org.gnome.gedit.preferences.ui bottom-panel-visible false
org.gnome.gedit.preferences.ui side-panel-visible false
org.gnome.gedit.preferences.ui show-tabs-mode 'auto'
org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole use-system-font true
org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole command-color '#314e6c'
org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole error-color '#990000'
org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole font 'Monospace 10'
org.gnome.gedit.plugins.externaltools font 'Monospace 10'
org.gnome.gedit.plugins.externaltools use-system-font true
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.nautilus click-policy 'double'
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.nautilus confirm-trash true
org.gnome.gedit.preferences.encodings candidate-encodings ['']
org.gnome.gedit.preferences.print print-header true
org.gnome.gedit.preferences.print print-font-header-pango 'Sans 11'
org.gnome.gedit.preferences.print print-line-numbers uint32 0
org.gnome.gedit.preferences.print print-font-numbers-pango 'Sans 8'
org.gnome.gedit.preferences.print margin-top 15.0
org.gnome.gedit.preferences.print margin-left 25.0
org.gnome.gedit.preferences.print margin-right 25.0
org.gnome.gedit.preferences.print print-font-body-pango 'Monospace 9'
org.gnome.gedit.preferences.print print-syntax-highlighting true
org.gnome.gedit.preferences.print margin-bottom 25.0
org.gnome.gedit.preferences.print print-wrap-mode 'word'
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser tree-view true
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser filter-mode ['hide-hidden', 'hide-binary']
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser filter-pattern ''
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser enable-remote false
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser root 'file:///'
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser virtual-root 'file:///home/a/Dokumenty/mandelbrot_chaotic/period/f-scaling/f2'
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser binary-patterns ['*.la', '*.lo']
org.gnome.gedit.plugins.filebrowser open-at-first-doc true
org.gnome.desktop.notifications application-children ['apport-gtk', 'org-gnome-gedit', 'org-gnome-eog', 'geeqie', 'gnome-printers-panel', 'gnome-control-center', 'hplip', 'update-manager', 'org-gnome-nautilus', 'gnome-power-panel', 'krita-krita', 'org-gnome-fileroller', 'org-gnome-software', 'org-gnome-dejadup', 'libreoffice-writer', 'rhythmbox', 'xdg-desktop-portal-gtk', 'zoom-client-zoom-client', 'org-gnome-totem', 'org-gnome-soundjuicer', 'brave-brave', 'libreoffice-calc']
org.gnome.gedit.state.window bottom-panel-size 46
org.gnome.gedit.state.window side-panel-size 200
org.gnome.gedit.state.window side-panel-active-page 'GeditWindowDocumentsPanel'
org.gnome.gedit.state.window bottom-panel-active-page 'GeditPythonConsolePanel'
org.gnome.gedit.state.window size (2560, 1366)
org.gnome.gedit.state.window state 43908
org.gnome.gedit.plugins active-plugins ['pythonconsole', 'spell', 'snippets', 'filebrowser', 'docinfo', 'quickhighlight', 'externaltools', 'sort', 'modelines']
org.gnome.shell favorite-apps ['firefox.desktop', 'thunderbird.desktop', 'org.gnome.Nautilus.desktop', 'rhythmbox.desktop', 'libreoffice-writer.desktop', 'snap-store_ubuntu-software.desktop', 'yelp.desktop', 'org.gnome.Terminal.desktop', 'org.gnome.baobab.desktop', 'org.gnome.gedit.desktop', 'brave_brave.desktop', 'org.gnu.emacs.desktop', 'org.gnome.Calculator.desktop']
org.gnome.shell app-picker-layout [{'org.gnome.Geary.desktop': <{'position': <0>}>, 'org.gnome.Contacts.desktop': <{'position': <1>}>, 'org.gnome.Weather.desktop': <{'position': <2>}>, 'org.gnome.clocks.desktop': <{'position': <3>}>, 'org.gnome.Maps.desktop': <{'position': <4>}>, 'org.gnome.Books.desktop': <{'position': <5>}>, 'org.gnome.Photos.desktop': <{'position': <6>}>, 'org.gnome.Totem.desktop': <{'position': <7>}>, 'org.gnome.Calculator.desktop': <{'position': <8>}>, 'org.gnome.gedit.desktop': <{'position': <9>}>, 'simple-scan.desktop': <{'position': <10>}>, 'gnome-control-center.desktop': <{'position': <11>}>, 'gnome-system-monitor.desktop': <{'position': <12>}>, 'org.gnome.Boxes.desktop': <{'position': <13>}>, 'org.gnome.Terminal.desktop': <{'position': <14>}>, 'Utilities': <{'position': <15>}>, 'org.gnome.Characters.desktop': <{'position': <16>}>, 'yelp.desktop': <{'position': <17>}>, 'org.gnome.Screenshot.desktop': <{'position': <18>}>, 'org.gnome.Cheese.desktop': <{'position': <19>}>, 'org.gnome.font-viewer.desktop': <{'position': <20>}>}]
org.gnome.gedit.preferences.editor wrap-mode 'word'
org.gnome.gedit.preferences.editor auto-save-interval uint32 10
org.gnome.gedit.preferences.editor wrap-last-split-mode 'word'
org.gnome.gedit.preferences.editor use-default-font false
org.gnome.gedit.preferences.editor tabs-size uint32 8
org.gnome.gedit.preferences.editor auto-save true
org.gnome.gedit.preferences.editor background-pattern 'none'
org.gnome.gedit.preferences.editor smart-home-end 'after'
org.gnome.gedit.preferences.editor search-highlighting true
org.gnome.gedit.preferences.editor scheme 'Yaru-dark'
org.gnome.gedit.preferences.editor editor-font 'System-ui 16'
org.gnome.gedit.preferences.editor bracket-matching true
org.gnome.gedit.preferences.editor syntax-highlighting true
org.gnome.gedit.preferences.editor display-right-margin false
org.gnome.gedit.preferences.editor auto-indent true
org.gnome.gedit.preferences.editor max-undo-actions 2000
org.gnome.gedit.preferences.editor restore-cursor-position true
org.gnome.gedit.preferences.editor highlight-current-line true
org.gnome.gedit.preferences.editor display-line-numbers true
org.gnome.gedit.preferences.editor insert-spaces false
org.gnome.gedit.preferences.editor display-overview-map false
org.gnome.gedit.preferences.editor ensure-trailing-newline true
org.gnome.gedit.preferences.editor right-margin-position uint32 80
org.gnome.gedit.preferences.editor create-backup-copy true
org.gnome.gedit.state.file-chooser filter-id 1
org.gnome.gedit.state.file-chooser open-recent false
org.gnome.gedit.plugins.time prompt-type 'prompt-selected-format'
org.gnome.gedit.plugins.time custom-format '%d/%m/%Y %H:%M:%S'
org.gnome.gedit.plugins.time selected-format '%c'
org.gnome.gedit.state.history-entry replace-with-entry ['long double', 'ComputeColorOfDE', '<math>', 'ProjectionType', 'FamilyType', 'ProjectionTypeT', 'lambda_identity', 'c_identity', 'PMAX']
org.gnome.gedit.state.history-entry search-for-entry [' im  ', 'double', 'i  @', 'i   @ ', 'i @ 0', '1.9999999965530804', '-1.9999999965530804', 'ComputeDolorOfDE', 'ParameterType']
org.gnome.gedit.plugins.spell highlight-misspelled false


Zapisy w pliku :

 /usr/share/applications/org.gnome.gedit.desktop

Narzędzia

edytuj

Możemy je uruchomić za pomocą

 • menu : gedit ▸ Preferences ▸ Plugins ▸ External Tools
 • skrótów klawiszowych (akceleratorów)

Np skonfigurujemy

W ten sposób możemy używać programu jako lekkiego środowiska programistycznego

wtyczki

edytuj
 • komentowanie kodu
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install gedit-plugins

Skróty klawiaturowe:

 • Ctrl + M Comment Code
 • Shift + Ctrl + M Uncomment Code

Porównaj

edytuj

Źródła

edytuj
 1. Podstawowe definicje języków GtkSourceView
 2. dodatkowe definicje języków Gnome
 3. askubuntu question: how-to-select-a-column-or-block-of-text-in-gedit-3-28-1
 4. ubuntuhand book : text-editor-unreadable-ubuntu-dark-mode
 5. ask ubuntu question" where-are-gedits-preferences

Przypisy