XML służy do reprezentowania danych w strukturalizowany sposób.

 1. Podstawy
  1. Wprowadzenie
  2. Elementy
  3. Struktura
  4. Użycie
 2. XML DOM
  1. Wprowadzenie do XML DOM
  2. Wyszukiwanie elementów po typie
  3. Wyszukiwanie elementów po atrybucie
  4. Dostęp do powiązanych elementów
  5. Dostęp do innych elementów