XML/Składnia i struktura XML

< XML

Dokument XML (Extensible Markup Language) ma strukturę drzewa elementów. Zaczyna się od opcjonalnej deklaracji XML i elementu głównego, który zawiera inne elementy lub treść tekstową. Dokument XML musi mieć pojedynczy element główny, który obejmuje wszystkie inne elementy. Każdy element może zawierać elementy zagnieżdżone, atrybuty lub treść tekstową. Elementy muszą być odpowiednio zagnieżdżone, a każdy element musi być zamknięty, jawnie za pomocą znacznika zamykającego lub niejawnie za pomocą znacznika samozamykającego.

Elementy XML, atrybuty i wartości

edytuj

Elementy XML to elementy składowe dokumentu XML. Element składa się ze znacznika początkowego, znacznika końcowego i treści między nimi. Znacznik początkowy oznacza początek elementu i zawiera nazwę elementu oraz opcjonalnie jego atrybuty. Znacznik końcowy oznacza koniec elementu i ma taką samą nazwę jak znacznik początkowy, poprzedzony znakiem ukośnika (/). Treścią między znacznikami początkowymi i końcowymi mogą być inne elementy, treść tekstowa lub kombinacja obu.

Atrybuty XML dostarczają dodatkowych informacji o elemencie. Atrybut składa się z nazwy i wartości, oddzielonych znakiem równości (=) i ujętych w cudzysłowy. Element może mieć zero lub więcej atrybutów.

Wartości XML to dane zawarte w elemencie lub atrybucie. Wartością może być tekst, liczby lub inne typy danych, w zależności od elementu lub atrybutu.

Przestrzenie nazw XML:

edytuj

Przestrzenie nazw XML służą do unikania konfliktów nazw między różnymi słownikami XML. Przestrzeń nazw to sposób kwalifikowania nazw elementów i atrybutów za pomocą unikalnego identyfikatora, zwanego identyfikatorem URI przestrzeni nazw. Identyfikator URI przestrzeni nazw jest globalnie unikatowym identyfikatorem, który identyfikuje słownictwo używane w dokumencie XML.

Deklaracje XML i instrukcje przetwarzania:

edytuj

Deklaracja XML jest opcjonalną instrukcją, która pojawia się na początku dokumentu XML. Określa wersję specyfikacji XML użytej w dokumencie oraz kodowanie dokumentu. Składnia deklaracji XML to <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

Instrukcje przetwarzania to specjalne dyrektywy, które dostarczają dodatkowych informacji aplikacji przetwarzającej dokument XML. Są one podobne do komentarzy, ale przeznaczone są do przetworzenia przez aplikację. Instrukcje przetwarzania zaczynają się od znaków <? i kończą się na ?>, i mają nazwę i wartość oddzielone spacją. Przykłady instrukcji przetwarzania obejmują <?xml-stylesheet?> i <?xml-namespace?>.