XML/Tworzenie dokumentów XML

< XML

Edytory i narzędzia XML

edytuj

Dostępnych jest kilka edytorów i narzędzi XML do tworzenia i edytowania dokumentów XML. Niektóre popularne edytory i narzędzia XML obejmują:

Typowe elementy i atrybuty XML

edytuj

Dokumenty XML składają się z elementów i atrybutów. Element to struktura zawierająca treść, a atrybut to modyfikator, który dostarcza dodatkowych informacji o elemencie. Oto kilka typowych elementów i atrybutów XML:

 • <element>: Jest to najbardziej podstawowy element XML i może zawierać inne elementy i/lub tekst.
 • <attribute>: Jest to atrybut XML, który dostarcza dodatkowych informacji o elemencie.
 • <root>: Jest to element najwyższego poziomu dokumentu XML i zawiera wszystkie pozostałe elementy.
 • <comment>: To jest komentarz XML, który nie jest wyświetlany w końcowym wyniku.
 • <processing-instruction>: Jest to instrukcja XML, która dostarcza informacje do parsera XML.

Sprawdzone metody tworzenia dobrze sformułowanych i prawidłowych plików XML

edytuj

Aby utworzyć dobrze sformułowane i poprawne pliki XML, należy przestrzegać kilku najlepszych praktyk. Obejmują one:

 • Zacznij od elementu głównego: Wszystkie dokumenty XML muszą mieć pojedynczy element główny, który zawiera wszystkie pozostałe elementy.
 • Używaj prawidłowych nazw elementów i atrybutów: Nazwy elementów i atrybutów powinny być zgodne z określonymi konwencjami nazewnictwa, takimi jak rozpoczynanie od litery lub podkreślenia, bez spacji oraz stosowanie wielkich liter lub podkreśleń do oddzielania słów.
 • Użyj odpowiedniego zagnieżdżenia: Elementy muszą być odpowiednio zagnieżdżone w sobie i nie mogą na siebie zachodzić.
 • Używaj odpowiedniego kodowania: dokumenty XML powinny być kodowane przy użyciu UTF-8 lub innego standardowego kodowania.
 • Użyj sekcji CDATA dla zawartości bez zmiany znaczenia: jeśli chcesz dołączyć treść zawierającą znaki, które nie są prawidłowe w XML, takie jak < lub &, użyj sekcji CDATA.
 • Sprawdź poprawność pliku XML: Użyj walidatora XML, aby upewnić się, że dokument jest zarówno dobrze sformułowany, jak i ważny.