Programowanie w systemie UNIX/Pierwszy program/Lua

Programować on-line możemy z użyciem:


Biblioteki edytuj

Linki edytuj

  1. codepad
  2. online Lua demo