Programy

edytuj
  • lint
  • splint

Instalacja

edytuj

Szukamy:[1]

apt-cache search lint

Znajdujemy splint:

splint - tool for statically checking C programs for bugs.
splint-data - tool for statically checking C programs for bugs - data files
splint-doc-html - tool for statically checking C programs for bugs - HTML documentation

instalujemy:

sudo apt-get install splint

Użycie

edytuj

Wywołanie:

lint

W Ubuntu

edytuj
Nie odnaleziono polecenia 'lint', czy chodziło ci o:
Polecenie 'jlint' z pakietu 'jlint' (universe)
Polecenie 'dlint' z pakietu 'dlint' (universe)
Polecenie 'line' z pakietu 'util-linux' (main)
Polecenie 'link' z pakietu 'coreutils' (main)
Polecenie 'tint' z pakietu 'tint' (universe)
Polecenie 'hlint' z pakietu 'hlint' (universe)
lint: nie znaleziono polecenia

Zamiast linta w ubuntu jest splint:

splint *.c

Źródła

edytuj
  1. askubuntu question lint-command-not-found