Programowanie w systemie UNIX/analizaJak ustalić w jakim języku programowania jest

  • program ( plik binarny)
  • kod źródłowy programu[1]
  • fragment programu

Programy

  • guesslang- program in Python ( moduł Pythona zawierajacy narzędzie Linii poleceń (CLI) ) 93.45% zgodność,
  • polecenie file ( Unix CLI )


Interpretacja pseudokodu[2]  1. stackoverflow question: detecting-programming-language-from-a-snippet
  2. stackoverflow question: pseudocode-interpreter