Programowanie w systemie UNIX/contibute

Jak wnieść swój wkład w gotowe projekty? Edytuj

kodeks postępowania Edytuj

  • (ang. code of conduct)

Sprawdzanie oprogramowania Edytuj

źródła Edytuj

  1. How To Contribute to GNU MPFR?