AWK

 • Jest także nazwą programu początkowo dostępnego dla systemów operacyjnych będących pochodnymi UNIXa, obecnie także na inne platformy
 • interpretowany język programowania, którego główną funkcją jest wyszukiwanie i przetwarzanie wzorców w plikach lub strumieniach danych. Rozpoznaje wiersze i kolumny tekstu.

Działanie

edytuj

AWK ma proste schemat pracy: przeczytaj, wykonaj i powtórz.[1] • AWK czyta dane wejściowe wiersz po wierszu ze strumienia wejściowego (plik, potok lub stdin) i zapisuje go w pamięci
 • Skanowana jest linia dla każdego wzorca w programie i dla każdego pasującego wzorca wykonywana jest odpowiednia akcja
 • Ten proces powtarza się, aż osiągnie się koniec pliku

Dostępne operacja

edytuj
 • Skanuj plik linia po linii.
 • Podziel linię/plik wejściowy na pola.
 • Porównaj linię lub pola wejściowe z określonymi wzorami
 • Wykonuj różne czynności na dopasowanych liniach.
 • Sformatuj linie wyjściowe.
 • Wykonywanie operacji arytmetycznych i łańcuchowych.
 • Użyj przepływu sterowania i pętli na wyjściu.
 • Przekształć pliki i dane zgodnie z określoną strukturą.
 • Generuj sformatowane raporty

odmiany

edytuj
 • awk
 • gawk
 • mawk

Sposoby pracy

edytuj
 • z linii poleceń
 • Samodzielne skrypty AWKSkładnia

edytuj
awk


Wynik:

awk
Usage: mawk [Options] [Program] [file ...]

Program:
  The -f option value is the name of a file containing program text.
  If no -f option is given, a "--" ends option processing; the following
  parameters are the program text.

Options:
  -f program-file Program text is read from file instead of from the
           command-line. Multiple -f options are accepted.
  -F value     sets the field separator, FS, to value.
  -v var=value   assigns value to program variable var.
  --        unambiguous end of options.

  Implementation-specific options are prefixed with "-W". They can be
  abbreviated:

  -W version    show version information and exit.
  -W dump     show assembler-like listing of program and exit.
  -W help     show this message and exit.
  -W interactive  set unbuffered output, line-buffered input.
  -W exec file   use file as program as well as last option.
  -W random=number set initial random seed.
  -W sprintf=number adjust size of sprintf buffer.
  -W posix_space  do not consider "\n" a space.
  -W usage     show this message and exit.


odmiany

edytuj
awk [options] input_file


awk [options] -f source_file input_file

gdzie:

 • source_file to plik z kodem awk, np a.awk
 • input_file to plik do przetworzenia


awk options 'selection_criteria {action }' input_file > output_file

Opcje

 • z 2 myślnikami (działają tylko w gawk)
 • z 1 myślnikiem


Podstawowe:

-f program_file : wczytuje program AWK ( source_file lub program_file) z pliku zamiast zamiast z pierwszego argumentu wiersza poleceń
-F fs       : używa fs jako separatora pól


wersja

edytuj
awk -W version


wynik:

mawk 1.3.4 20200120
Copyright 2008-2019,2020, Thomas E. Dickey
Copyright 1991-1996,2014, Michael D. Brennan

random-funcs:    srandom/random
regex-funcs:    internal
compiled limits:
sprintf buffer   8192
maximum-integer   2147483647


Położenie programu:

 which mawk

Przykładowy wynik:

/usr/bin/mawk
 awk: 'BEGIN {start_action} {akcja} END {stop_action}' input_file

Inaczej :

 awk BEGIN { initializations } search pattern 1 { program actions } search pattern 2 { program actions } ... END { final actions } input_file

funkcje

edytuj

bez pliku wejściowego

edytuj
awk 'program'


awk '{ print }'

aby zakończyć naciśnij Ctrl-D

zmienne

edytuj

Następujące zmienne są wbudowane i inicjowane przed wykonaniem programu.

 • ARGC liczba argumentów wiersza poleceń.
 • ARGV tablica argumentów wiersza poleceń, 0..ARGC-1.
 • CONVFMT Format do wewnętrznej konwersji liczb na łańcuch, początkowo = „%.6g”.
 • ENVIRON Tablica indeksowana przez zmienne środowiskowe. Łańcuch środowiskowy var=value jest przechowywany jako ENVIRON[var] = value.
 • FILENAME nazwa bieżącego pliku wejściowego.
 • FNR Bieżący numer rekordu w FILENAME.
 • FS dzieli rekordy na pola jako wyrażenie regularne.
 • NF liczba pól w bieżącym rekordzie.
 • NR Numer bieżącego rekordu w całkowitym strumieniu wejściowym.
 • OFMT Format do drukowania liczb; początkowo = "%.6g".
 • OFS wstawiony między pola na wyjściu, początkowo = " ".
 • ORS kończy każdy rekord na wyjściu, początkowo = "\n".
 • RLENGTH długość ustawiona przez ostatnie wywołanie wbudowanej funkcji match().
 • RS Separator rekordów wejściowych, początkowo = "\n".
 • RSTART indeksustawiony przez ostatnie wywołanie match().
 • SUBSEP używany do tworzenia wielu indeksów tablicy, początkowo = "\034"

Przykłady

edytuj

podstawowe ( domyślne) zachowanie

edytuj

Drukuje plik:

awk '{print}' a.txt


Konwersja postaci wykładniczej do zmiennoprzecinkowej

edytuj

Przykład: [2]

awk '{ print +$1 }' <<< '54321e+13'
543210000000000000

lub [3]

echo "5.083E-5" | awk -F"E" 'BEGIN{OFMT="%10.10f"} {print $1 * (10 ^ $2)}' 
0.0000508300

Online


man mawk

Żródła

edytuj
 1. isolution.pro: awk-workflow
 2. How to get bc to handle numbers in scientific (aka exponential) notation?
 3. how to use bc to handle numbers in scientific/exponential notation?