Programowanie w systemie UNIX/awk

Konwersja postaci wykładniczej do zmiennoprzecinkowejEdytuj

Przykład: [1]

awk '{ print +$1 }' <<< '54321e+13'
543210000000000000

lub [2]

echo "5.083E-5" | awk -F"E" 'BEGIN{OFMT="%10.10f"} {print $1 * (10 ^ $2)}'  
0.0000508300
  1. How to get bc to handle numbers in scientific (aka exponential) notation?
  2. how to use bc to handle numbers in scientific/exponential notation?