Programowanie w systemie UNIX/drukowanie grafiki

Drukowanie grafiki - Jak przygotować plik do druku ?[1]


Grafika edytuj

 • HDR
 • WCG
 • rozdzielczość ( 4K)
 • głębia koloru (8, 10 bit)
 • standard

w przypadku wideo : częstotliwość (HFR )


przestrzeń kolorów edytuj

Przestrzenie kolorów

 • zależna od urządzenia ( ang. DEVICE DEPENDENT COLOR SPACE): RGB, CMYK
 • niezależna od urządzenia ( ang. a device independent color space): CIELAB


Aby uzyskać prawidłowe wyniki, potrzebne są różne przestrzenie kolorów do renderowania, wyświetlania/drukowania i przechowywania obrazów. Renderowanie i komponowanie najlepiej wykonywać w liniowej przestrzeni kolorów sceny, która bardziej odpowiada naturze i sprawia, że obliczenia są fizycznie dokładniejsze.


Drukowanie:

 • 4 kolorowe drukarki (ang. process color printing)
  • CMYK ( offset, drukarki atramentowe) = czterokolorowy proces drukowania (ang four-color process printing)
 • kolorowe drukarki korzystajace z wiecej niż 4 kolorów (ang. EXTENDED COLOR GAMUT PRINTING = ECG) = 55% kolorów Pantone Matching System (PMS)
  • 7 kolorów : CMYKOGV: dodanie trzech dodatkowych farb bazowych: pomarańczowej, zielonej i fioletowej, do zestawu farb CMYK. Oferuje te same korzyści, co czterokolorowy proces drukowania, z mniejszymi ograniczeniami co do liczby kolorów dopasowanych do PMS. Otrzymujemy 90% kolorów PMS.
  • 18 kolorów: Pantone (ang. Pantone Spot Colors, SPOT or solid COLOR PRINTING, Pantone Matching System = PMS). Kolory spotowe ( ang. Spot colors) są tworzone przez zmieszane 18 podstawowych kolorów farb wg formuły Pantone Ink Mixing.


Największą zaletą formatów drukowania procesowego, takich jak CMYK, jest to, że atramenty pozostają w prasie i nie trzeba ich zmieniać między zadaniami. Jednak chociaż proces jest najbardziej ekonomiczną metodą drukowania, niektóre kolory są po prostu zbyt trudne do odtworzenia przy użyciu tylko czterech kolorów. W typowym środowisku drukowania można uzyskać około 55% kolorów dodatkowych Pantone Matching System (PMS) (z ledwo zauważalną różnicą wizualną) przy użyciu tylko CMYK.[2]

wielkość edytuj

 • i rozdzielczość[3]

Workflow edytuj

Druk cyfrowy

 • domowy ( wydruk cyfrowy)
 • profesjonalny
  • Offset printing
  • Druk sitowy (ang. screen printing)

domowy edytuj

Workflow:

 • otwieramy plik obrazu w przeglądarce
 • zlecamy komendę drukuj ( wszystkie elementy są wykonywane automatyczne, nie mamy kontroli)

Cechy

 • wydruk cyfrowy, używa tonera
 • mała ilość wydruków, ale można wprowadzać zmiany na bieżąco ( do każdego wydruku)
 • opłacalny do małej olości wydruków
 • niższa jakość
 • szybszy czas wykonania

Zobacz również:


profesjonalny edytuj

Podstawowe elementy wydruku:

 • grafikę, którą chcemy wydrukować
 • rodzaj podłoża
 • metodę druku ( główną i dodatkowe uszlachetniające wydruk technologie)
 • drukarkę
 • ilość wydruków ( Minimalny opłacalny nakład wydruków offsetowych to około 250 sztuk w przypadku większości produktów poligraficznych )[4]


Główne etapy

 • wybieramy podstawowe elementy wydruku
 • wyszukujemy odpowiedni profil ICC
 • przygotowujemy plik dla drukarni: pdf zawierający obraz po konwersji opartej na wybranym profil ICC
 • wysyłamy plik do drukarni
 • otrzymujemy próbny wydruk ( proof kolorystyczny, na takim samym papierze jak wydruk końcowy)
 • sprawdzamy, nanosimy korekty i odsyłamy do drukarni
 • otrzymujemy wydruk

Czy Twoja drukarka posiada narzędzia niezbędne do zapewnienia optymalnego drukowania?[5]


podłoże wydruku edytuj

 • papier
  • plakat drukowane w formacie B2 (480 mm x 680 mm)
 • fotoobraz[6]
  • fotoboard =
  • canvas = bawełniane płótno, które odwzorowuje prawdziwe płótno malarskie = fotoobrazem dla bardziej wymagających klientów


plik dla drukarni edytuj

Format:[7]

 • plik powinien być zgodny z zaleceniami wybranej drukarni ( a właściwie wybranej metody druku i parametrów technicznych drukarki)
  • format pdf ver. 1.3, kompozytowe), przygotowane w skali 1:1[8] i sprawdzone za pomocą programu Enfocus PitStop lub Adobe Acrobat[9]
  • w przestrzeni kolorystycznej CMYK [10]
  • w oparciu o
   • ogólnie dostępne profile ICC ( udostępnionych przez European Color Initiative www.eci.org) : dla papierów powlekanych Coated FOGRA 39 (plik „PSOcoated_v3.icc“) lub dla niepowlekanych „PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc“ (bez dołączania profilu)
   • profil ICC udostępniony przez drukarnię
  • teksty i grafiki powinny być:
   • odsunięte od krawędzi wydruku minimum 5 mm ( marginesy bezpieczeństwa, czyli ok. 5 mm odstępu między istotnymi elementami graficznymi a ramką projektu )
   • Spady to 3 mm zapasu projektowanej grafiki, która przekracza linię cięcia produktu
  • pliki powinny zostać spłaszczone i być w rozdzielczości 200 – 600 DPI a dla obrazów wektorowych 1.200 dpi[11]
  • TAC : Suma wartości tonalnych ( nafarbienie) nie powinna być wyższa niż:

nafarbienie = Suma wartości tonalnych = suma farb: [12]

 • TIC (Total Ink Coverage)
 • TAC (ang. Total Area Coverage) = Całkowite pokrycie obszaru w Adobe Acrobat Pro
 • TIL ( Total Ink Limit ) = ogranicznie farb w InDesignie

Jak kontrolować nafarbienie ?

 • sprawdzamy w programie edycyjnym, podgląd rozbarwień i ustawiamy limit: TIL, TAC, TIC
 • ustawiamy odpowiedni profil ICC, który zawiera limity nafarbienia
 • zmnijszamy zawartość czerni[13]

Jakie są limity nafarbienia ?

 • sprawdzamy w drukarni. Zależy od papieru na jakim będzie wydruk
 • są zawarte w profilu ICC
 • standardowe wartościo to
  • 270% dla druku na papierach powlekanych
  • 250% dla druku na papierach niepowlekanych,[14]

Techniki wydruku z użyciem farb edytuj

 • offset ( uzywa 4 farb CMYK i 4 płyt (form), po jednej dla każdego koloru CMYK)[15]
  • CTP (Computer to Plate) oznacza nowoczesny system naświetlania plików postscriptowych bezpośrednio na płyty drukarskie
  • CtF (Computer to Film) – technologia tworzenia formy kopiowej na potrzeby poligrafii, która polega na naświetlaniu z komputera klisz na urządzeniu zwanym naświetlarką.
 • sitodruk ( używa farby)

Farby / kolory edytuj

Farba drukowa, farba graficzna, pot. farba drukarska

 • farby procesowe : zestaw kilku (np. trzech, czterech lub sześciu) farb przy pomocy których – stosując technikę rastrowania obrazu i separacji barw – możliwe jest zadowalające odtworzenie palety barw naturalnych na reprodukowanym obrazie poligraficznym.
  • cztery farby procesowe (CMYK )
  • zestaw Hexachrome – sześciu farb ( CMYK + pomarańczową orange i zieloną green = CMYKOG)
 • kolory dodatkowe = farby spotowe ( ang. spot colors) (specjalne, spotowe, "z puszki") farby, które zazwyczaj dają barwę nieosiągalną za pomocą farb procesowych)
  • Pantone (wykonane na podstawie wzorników barw ) Pantone Color Matching System = Pantone CMS[16]
  • HKS ( wykonane na podstawie wzorników barw )
  • barwy indywidualnie wskazanej przez zamawiającego

proof edytuj

prof = próbny wydruk[17]

 • Softproof

Problemy edytuj

 • efektu smużenia
 • niedopowiednie kolory


Jak dopasować monitor do drukarki ? edytuj

Czy dany kolor jest w stanie odtworzyć Twoje urządzenie?[18]

 • Ze względu na różnice w gamie kolorów obrazu, monitora i drukarki, kolory widoczne na monitorze mogą nie zostać wydrukowane (np. nasycone błękity, zielenie i czerwienie), a na wydruku mogą pojawić się kolory niewidoczne na monitorze (często cyjan).

program RIP edytuj

Soft RIP

Po co jest RIP ? [19][20]

 • aby upewnić się, że drukarki dostarczają spójne, poprawne kolory i wysokiej jakości wydruki

CO ROBI RIP? [21]

 • Najpierw język opisu strony jest tłumaczony na wewnętrzną reprezentację każdej strony. Większość procesorów RIP przetwarza strony pojedynczo. Po wydrukowaniu strony jest ona odrzucana. Jesteś gotowy do następnej strony.
 • Następnie ta reprezentacja jest przekształcana w mapę bitową. W oprogramowaniu RIP krok pierwszy i drugi często występują jednocześnie ( = zmienia obrazy wektorowe w obrazy rastrowe o wysokiej rozdzielczości na Twojej drukarce).
 • Aby nastąpiło drukowanie, bitmapa o ciągłych tonach musi zostać przekonwertowana na obraz półtonowy. Wygląda to jak wzór w kropki. Odbywa się to za pomocą jednej z dwóch metod przesiewania: modulacji amplitudy lub modulacji częstotliwości.
 • Powstały produkt jest wysyłany do drukarki lub sieci drukarni.

Kto potrzebuje RIP ?

 • każdy, kto korzysta z druku cyfrowego w sposób komercyjny

Video edytuj

ICC edytuj

Skróty edytuj

 • SWOP = Specification for Web Offset Publications = specyfikacje dla offsetu zwojowego, arkuszowej litografii offsetowej i innych rodzajów druku
 • Print Properties Committee (PPC)
 • GRACOL
 • FOGRA
 • ProcessStandard Digital (PSD) workflow in digital printing
 • RIP = Raster Image Processor

Zobacz również edytuj


Przypisy