Programowanie w systemie UNIX/Markdown

Składnia edytuj

Rozszerzenia edytuj

konwersje edytuj

 • offline
  • pandoc
  • honkit konwertuje md do www (website) lub ebook (PDF, ePub or Mobi)
 • online

Viewer edytuj

 • online
 • offline
  • retext
  • chrome + markdown-preview-plus[3]
   • zainstaluj
   • włącz
   • pozwól na dostęp do url[4]

Źródła edytuj

 1. stackoverflow : what-file-uses-md-extension-and-how-should-i-edit-them ?
 2. mashable markdown-tools
 3. chrome + markdown-preview-plus
 4. github : markdown-preview