Programowanie w systemie UNIX/GPGPU

GPGPU [1]

 • OpenCL : stagnacja, słabe wsparcie dostawców
 • CUDA : doskonałe narzędzia, powszechna wiedza, ale tylko sprzęt Nvidia
 • Compute shaders: okropne narzędzia, skąpa wiedza, ale działa na wszystkich obecnych kartach graficznych
  • Różnorodność API: Vulkan, DX12, Metal, WebGPU obiecujące, ale jeszcze nie gotowe
porównanie architektury CPU i GPU

Implementacje

edytuj

Jak sprawdzić ile rdzeni ma GPU

edytuj

Liczba rdzeni GPU : [2]

clinfo | grep units
 Max compute units                8
a@zalman:~$ clinfo | grep multiple
 Preferred work group size multiple       32


Żródła

edytuj
 1. Compute shader 101 by Raph Levien
 2. Finding Out, How Many GPU Cores we have, Under Linux by Dirk Mittler