Programowanie/Podstawowe konstrukcje/Stała

Stała edytuj

Czasami w programowaniu wykorzystuje się dane, które nie powinny zmieniać się w trakcie wykonywania programu. Są one nazywane stałymi.

W języku C stała jest w rzeczywistości specyficznym typem zmiennej. Zmiennej można przypisać wartość jedynie podczas definiowania. Późniejsza próba "normalnego" przypisania wartości jest niedozwolona.

const int mojaStalaLiczba = 13;
mojaStalaLiczba = 14;// tak nie można

w języku C możliwe jest wymuszenie przypisania wartości stałej przy pomocy rzutowania wskaźnika. Jest to niezalecane, bo utrudnia zrozumienie kodu. Temat jest omawiany w podręcznikach języka C oraz w rozdziale poświęconym wskaźnikom.