Programowanie/Wstęp/Program jako realizacja algorytmu

programowanie strukturalne

edytuj

W programowaniu strukturalnych program może być rozumiany jako jedno zdanie rozkazujące dla komputera. Komputer to zdanie rozumie i wykonuje bez sprzeciwu.

Każdy algorytm można zapisać za pomocą trzech typów kompozycji (struktur) algorytmicznych:

  • kompozycji sekwencyjnej
  • kompozycji warunkowej
  • kompozycji iteracyjnej

Używając tylko tych konstrukcji budujemy cały program. Na tym polega paradygmat programowania strukturalnego.