Programowanie w systemie UNIX/Pango

Pango[1] to biblioteka do układania i renderowania tekstu, z naciskiem na internacjonalizację


Użycie edytuj

Nie używać opcji -l kompilatora bezpośrednio do łączenia się z Pango.[2]


-lpango # nie używamy !!! 


Zamiast tego powinieneś używać pkg-config:

gcc -c -o program.o program.c `pkg-config --cflags pango`
gcc -o program program.o `pkg-config --libs pango`
gcc -o program program.c `pkg-config --cflags --libs pango`

Wersje edytuj

pkg-config --libs pango

Źródła edytuj

  1. pango strona domowa w gnome
  2. stackoverflow question: cant-install-pango-on-ubuntu