Programowanie w systemie UNIX/c grafika/gtk


InstalacjaEdytuj

 sudo apt install libgtk-4-dev gtk-4-examples build-essential

Z użyciem apt[1]

 sudo apt-get install libgtk-3-dev gtk-3-examples

w katalogu:

 /usr/share/doc/gtk-3-examples/examples/
 
 

pakietyEdytuj

Lista

 • libgtk-4-dev
 • gtk-4-examples
 • gtk-4-tests
 • gtk-doc-tools

wersjaEdytuj

 • Latest stable 4.6.6
 • Latest old stable 3.24.34


aptEdytuj

Za pomocą apt-cache[2]

 apt-cache policy libgtk2.0-0 libgtk-3-0

przykładowy wynik:

libgtk2.0-0:
 Zainstalowana: 2.24.32-1ubuntu1
 Kandydująca:  2.24.32-1ubuntu1
 Tabela wersji:
 *** 2.24.32-1ubuntu1 500
    500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
libgtk-3-0:
 Zainstalowana: 3.22.30-1ubuntu1
 Kandydująca:  3.22.30-1ubuntu1
 Tabela wersji:
 *** 3.22.30-1ubuntu1 500
    500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status


dpkgEdytuj

 dpkg -l libgtk2.0-0 libgtk-3-0


przykładowy wynik:

Wybór:U=nieznany/I=instalacja/R=usunięcie/P=wyczyszczenie/H=zatrzymanie
| Stan:N=brak/I=zainstalowany/C=skonfigurowany/U=rozpakowany/
|/ F=częśc. skonfigurowany/H=częśc. zainstalowany/W=wyzw. czek./T=wyzw. zapl.
|| Błędy?=(brak)/R-do pon. inst. (duże litery w "Stan" i "Błędy"=problemy)
||/ Nazwa                              Wersja                Architektura             Opis
+++-================================================================-=====================================-=====================================-======================================================================================================================================
ii libgtk-3-0:amd64                         3.22.30-1ubuntu1           amd64                 GTK+ graphical user interface library
ii libgtk2.0-0:amd64    

gtk-launchEdytuj

 gtk-launch --version

pkg-configEdytuj

 pkg-config --modversion gtk+-3.0

wynik :


 3.22.30


położenie plików pc

 locate gtk | grep '\.pc'

PrzykładyEdytuj

Po zainstalowaniu przykładów:

 gtk3-demo


Pierwszy programEdytuj

/*
https://developer.gnome.org/gtk-tutorial/2.90/c39.html
gcc g.c `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`
./a.out
*/
#include<gtk/gtk.h>

int main(int argc,char *argv[])

{
  GtkWidget *window;
  gtk_init(&argc,&argv);
  window=gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_widget_show(window);
  gtk_main();
  return 0;
}

PoradnikiEdytuj

ŹródłaEdytuj

 1. askubuntu question how-do-i-install-gtk-3-0
 2. askubuntu question: how-to-know-my-gtk-version