Cut


Przykłady użycia edytuj

kolumny edytuj

 cut -d ',' -f 1,10,11 --output-delimiter ' ' ./m.csv > n.txt

Działanie:[1]

  • Wybieramy kolumnę 1, 10 i 11
  • z pliku m.csv w bieżącym katalogu
  • kolumny oddziela przecinek ( deliminator)

Wynik

  • zapisujemy do pliku n.txt
  • używamy spacji jako znaku rozdzielającego kolumnyŻródła edytuj

  1. computerhope unix cut