Programowanie w systemie UNIX/ldconfig

użycie edytuj

 sudo ldconfig 


 ldconfig -p

Wyświetla listę katalogów i biblioteki, przechowywane w bieżącym cache[1]

 ldconfig -v

Tryb gadatliwy. Wyświetla bieżący numer wersji, nazwę każdego skanowanego katalogu i każdy tworzony link. Unieważnia tryb cichy.


pomoc edytuj

  ldconfig --help
  man ldconfig
 info ldconfig

Źródła edytuj

  1. man ldconfig