wc służy do zliczania w podanym pliku ilości bajtów, słów, linii.

Dokumentacja edytuj

 • man wc
 • info wc

Składnia edytuj

Składnia:[1]

   wc [options]... [file]...

Opcje:

 -c
 --bytes
 --chars
 -w
 --words
 -l
 --lines
 -L
 --max-line-length

Liczba linii w pliku tekstowym edytuj

wc -l nazwa.txt

Możemy policzyć w kilku plikach:[2]

cat plik1 plik2 | wc -l

liczba słów w pliku tekstowym edytuj

wc -w nazwa.txt

liczba znaków edytuj

Używamy przełącznika

-c

Przykład z użyciem echo:[3]

echo -n "This is my Input" | wc -c
16
echo "This is my Input" | wc -c
17


Przełącznik -n w echo pomija enter.


Zobacz również:

Najdłuższa linia edytuj

wc -L 14.txt
39 14.txt

podsumowanie edytuj

wc plik 

Wypisze:

 • liczbę linii
 • liczbę słów
 • liczbę znaków
 • nazwę pliku

Przykład:

 wc 14.txt
 8191 16383 320817 14.txt

Źródła edytuj

 1. man wc
 2. Podstawowe komendy LINUXa - Jan Skowron
 3. Stackoverflow: WC command in linux