QElectroTech - Pierwsze kroki/Wykonanie przykładowego elementu

Tworzymy nowy element zgodnie z opisem kolekcji użytkownika w rozdziale Edytor schematów, oraz opisem tworzenia elementów w rozdziale Edytor elementów i przystępujemy do rysownia...

1. Rysujemy linie w sposób pokazany na rysunku, dla linii rysowanych pod kątem 45° zaznaczamy opcję Antialiasing.
2. Rysujemy łuk i w panelu informacje ustawiamy opcje: średnica pozioma - 8, średnica pionowa - 5, początek kąta 0° i kąt 180°. Pozostawiamy zaznaczoną opcję Antialiasing.
3. Rysujemy wielokąt w sposób pokazany na rysunku i zaznaczamy opcję Antialiasing.
4. Wstawiamy dwa terminale ustawiamy orientację pierwszego na północ, drugiego na południe i wstawiamy w miejsca widoczne na rysunku.
5. Zaznaczamy wszystkie części wciskając klawisze Ctrl + A, kopiujemy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl + C i wklejamy wciskając klawisze Ctrl + V. Następnie zaznaczone części przyciągamy do siatki w miejsca widoczne na rysunku, powtarzamy operację i wykonujemy drugą kopię.
6. Rysujemy poziomą linię w miejscu widocznym na rysunku i zaznaczamy opcje: przerywana - Dashed i cienka - Thin
7. Wstawiamy pole tekstowe, wpisujemy domyślny znak i rozmiar znaku. Możemy zaznaczyć opcję utrzymywania pola tekstowego poziomo pomimo obrotu elementu.

Następnie ustawiamy: rozmiar, nazwy i orientację. Zapisujemy element i w oknie edytora schematów odświeżamy kolekcję elementów.