Rachunkowość/Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe, zwane również środkami trwałymi, są częścią aktywów trwałych jednostki gospodarczej, która wykorzystuje je do prowadzenia swojej działalności. Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych dokładniej precyzuje Ustawa o Rachunkowości oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowości (tzw. MSR) nr 16. Niestety, oba akty prawne różnie definiują pojęcie środków trwałych, co jest szerzej opisane w dalszej części rozdziału. W tym rozdziale dowiesz się, co wchodzi w rzeczowe aktywa trwałe przedsiębiorstwa, a także jak przedsiębiorstwo może klasyfikować posiadane przez siebie środki trwałe. Bardzo ważną częścią tego rozdziału jest zagadnienie wyceny rzeczowych aktywów trwałych oraz ewidencjonowanie na kontach m.in. ich amortyzacji. W rozdziale znajdziesz także ćwiczenia do wykonania, które pozwolą wykorzystać w praktyce poznaną wiedzę przy ewidencji operacji gospodarczych związanych ze środkami trwałymi.

Struktura tego rozdziału

  1. Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych
  2. Klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
  3. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych
  4. Wycena rzeczowych aktywów trwałych
  5. Rzeczowe aktywa trwałe w budowie