Repozytoria

edytuj

Aby w pełni korzystać z dostępności pakietów non-free, contribut, multimedialnych oraz pakietów językowych
musimy zmienić wpisy w plikach zawierających adresy serwerów, z których korzysta nasz system.
Możemy zrobić to na kilka sposobów, ja opiszę dwa z nich:

1. Wbudowany edytor tekstu Midnight Commander -> Terminal
su
hasło administratora/root
mc
a. W zakładce Opcje-> Konfiguracja-> Wewnętrzny edytor zaznaczamy spacją "x" -> Zapisz
b. Wchodzimy do pliku: /etc/apt/sources.list.d/debian.list -> Klawisz F4 Edycja
 


c. Zmieniamy linię:
deb http://ftp.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
 
d. Na poniższą:
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
e. Dodajemy dodatkowy wpis repozytoriów multimedialnych:
deb http://www.debian-multimedia.org sid main non-free
f. Zapisujemy plik F2, wychodzimy F10
g. Wchodzimy do pliku: /etc/apt/sources.list.d/sidux.list i zmieniamy istniejący wpis na:
deb http://sidux.com/debian/ sid main contrib non-free fix.main fix.contrib fix.non-free
lub:
http://sidux.office-vienna.at/sidux/debian/ sid main contrib non-free fix.main fix.contrib fix.non-free
h. Zapisujemy plik i wychodzimy z Commander-a


2. Graficzny edytor tekstu Mousepad, uruchom w Terminalu:
sux 
 hasło
mousepad /apt/etc/sources.list.d/debian.list
 a następnie
mousepad /apt/etc/sources.list.d/sidux.list
(polecenie sux pozwala na uruchamianie programów w trybie graficznym bezpośrednio z Terminala jako root)
a. Zmieniamy pierwszą linię oraz dodajemy dodatkowe repozytoria tak samo jak za pomocą mc:
 


b. Zakładka: Plik-> Zapisz i zamykamy edytor


3. Pobieramy pakiet debian-multimedia-keyring (klucz publiczny) ze strony: http://debian-multimedia.org/
a. Przechodzimy do otwartego Terminalu i (jako root) instalujemy:
 


dpkg -i debian-multimedia-keyring_2008.10.16_all.deb
b. Odświeżamy listę pakietów:
apt-get update
c. Można również zaktualizować cały system:
apt-get dist-upgrade


Pakiety językowe

edytuj
Doinstalowujemy brakujące paczki językowe:
apt-get install wpolish myspell-pl aspell-pl iceweasel-l10n-pl
Dla środowiska KDE instalujemy dodatkowo pakiet:
kde-l10n-pl

Zapora ogniowa/Firewall

edytuj
Zapora ogniowa iptables jest standardowo zainstalowana, jedyne co trzeba zrobić to ją aktywować.
1. Zrobimy to za pomocą ufw (Uncomplicated Firewall), który wprowadza dwie reguły do zapory
wszystkie połączenia wychodzące są dopuszczone oraz wszystkie połączenia przychodzące są blokowane:
apt-get install ufw
ufw enable
Powinniśmy otrzymać potwierdzenie:
Firewall is active and enabled on system startup
Zawsze możemy sprawdzić czy zapora jest włączona:
ufw status
Status: active
Lub ją wyłączyć (co odradzam):
ufw disable


2. Innym sposobem na aktywowanie zapory w trybie graficznym jest program Firestarter lub Gufw
oraz Guarddog dla środowiska KDE.


Montowanie partycji

edytuj

Po zainstalowaniu systemu wszystkie partycje powinny być wykryte i zamontowane automatycznie w katalogu /media
W przypadku gdy jakiejś brakuje, możemy zamontować ją ręcznie.
Uruchamiamy Terminal i wpisujemy:

sux
hasło
fdisk -l

Zostanie wyświetlona lista wszystkich partycji również tych niezamontowanych.


Montowanie "na stałe"

edytuj

Partycje montujemy na stałe edytując plik fstab wpisując w Terminalu (jako root):

mousepad /etc/fstab


1. Partycję o systemie plików ntfs (przykładowo /dev/sda1), tylko do odczytu - dodajemy na końcu listy:
/dev/sda1 /media/sda1 ntfs-3g ro,users,auto  0  1
a. Nie używamy spacji lecz Tabulator
b. Tworzymy podkatalog sda1 w katalogu /media
mkdir /media/sda1
c. Oraz instalujemy pakiet ntfs jeśli nie jest zainstalowany:
apt-get install ntfs-3g


2. Partycję o systemie plików fat32/vfat (przykładowo /dev/sda5), do odczytu i zapisu - dodajemy:
/dev/sda5 /media/sda5 vfat rw,users,auto  0  1
lub
/dev/sda5 /media/sda5 vfat defaults,umask=007,gid=46,utf8,auto  0  1
Tworzymy podkatalog sda5 w katalogu /media
mkdir /media/sda5


3. Partycję o systemie plików ext3/ext4 (przykładowo /dev/sda6) - dodajemy:
/dev/sda6  /media/sda6  ext4  defaults,users,auto  0  1
Tworzymy podkatalog sda6 w katalogu /media
mkdir /media/sda6


4. Partycję wymiany (swap) (przykładowo /dev/sda7) - dodajemy:
/dev/sda7  none  swap  sw  0  0


Zmiany zapisane w pliku fstab będą aktywowane to ponownym uruchomieniu systemu.


Montowanie tymczasowe

edytuj

Partycje możemy zamontować również tymczasowo, na czas aktualnej sesji

1. Tworzymy podkatalog "nowy" w katalogu domowym:
mkdir /home/nazwa_użytkownika/nowy
mount /dev/sda5 /home/nazwa_użytkownika/nowy -t vfat
2. Partycja zamontowana tymczasowo zostanie odmontowana podczas restartu systemu lub poleceniem:
umount /dev/sda5


Dalej Zarządzanie systemem, pakietami, instalacja programów
Powrót do strony głównej Sidux - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego