Slovio/Przedstawianie się

Slovio | Spis treści | Wstęp | Lekcje: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Lekcja 2 - Przedstawianie się

edytuj

Proszę zapoznać się w jaki sposób Ana się przedstawia:

Imenijm Ana. Ja es ucxnik.

Słownictwo:

imenit - nazywać się (czasownik)
ja     - ja
es     - być (czasownik)
ucxnik - uczeń, uczennica

Ana przedstawiła się za pomocą zwrotu "imenijm Ana", co znaczy "nazywam się Ana". Imenijm to 1. os. liczby pojedynczej czasownika imenit w czasie teraźniejszym. W tym wypadku podobnie jak w wielu słowiańskich językach nie jest konieczne użycie zaimka osobowego ja (I), ponieważ to że podmiotem jest "ja" (1. os. l. poj.) wynika z przyrostka -ijm.

Koniugacja (delaslovju koniugenie)

edytuj

Koniugacja czasowników polega na dodawaniu przyrostka do rdzenia danego czasownika. Rdzeń uzyskuje się poprzez usunięcie bezokolicznikowego zakończenia -t (jeśli rdzeń kończy się na o), -it (jeśli kończy się na spółgłoskę) lub -vit jeśli kończy się na a, e, i lub u. Końcówki dla czasu tereźniejszego to: ijm, ijsx, ijt, ime, ite i ijut, jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę jak w poniższym przykładzie:

Slovio Polski
imenijm nazywam się
imenijsx nazywasz się
imenijt on, ona, ono nazywa się
imenime nazywamy się
imenite nazywacie się
imenijut nazywają się

Na przykład:

Mlodic imenijt Dusxan. - Chłopiec nazywa się Duszan. (tłumaczenie dosłowne)
Imenime Vikibuks. - Nazywamy się Wikibooks.

W przypadku czasowników które kończą się na i, zakończenia brzmią: -jm, -jsx, -jt, -me, -te i -jut. Zastosowanie i w tym przypadku jest dowolne, ale łatwiej go pominąć. Na przykład koniugacja delat (pracować), będzie brzmieć tak: delajm, delajsx, delajt, delame, delate i delajut.

Zaimki (zamenslovis)

edytuj

Zaimki w Slovio mają 3 formy:

  1. Subject (nominative)
  2. Object
  3. Possessive

Poniższa tablica przedstawia zaimki osobowe, które występują w pozycji podmiotu:

Liczba poj. Liczba mnoga
ja ja mi my
ti ty vi wy
to to oni oni
on on
ona ona
ono ono
Proszę zwrócić uwagę na to. Jest to bezosobowa forma 3 os. liczby pojedynczej i może znaczyć zarówno on, ona jak i to. Forma w liczbie mnogiej, oni też jest niezależna od rodzaju.

Czasownik 'być' (delaslov 'but')

edytuj

Odmiana czasownika 'być' w slovio jest bardzo prosta - w każdej osobie użyjemy es. Forme osobową tego czasownika tworzymy poprzez dodanie odpowiedniej końcówki do rdzenia es.

Slovio Polski Forma osobowa
ja es Ja jestem esijm
ti es Ty jesteś esijsx
to es On/ ona/ to jest esijt
on es On jest esijt
ona es Ona jest esijt
ono es Ono jest esijt
mi es My jesteśmy esime
vi es Wy jesteście esite
oni es Oni są esijut

Na przykład, Ania powie:

Ja es ucxnik.

Znaczy to Jestem uczenicą. Równie dobrze może powiedzieć Esijm ucxnik.

 

Slovio | Spis treści | Wstęp | Lekcje: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9