Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
 
===Konwersja wewnętrzna par e<sup>-</sup>e<sup>+</sup>(KWP)===
{{IndexWzór|<MATH>\alpha_p={{\lambda_{KWP}}\over{\lambda_{\gamma}}}\;</MATH>|3.114}}
Poznaliśmy już [[#Przejścia &gamma;|przejścia elektromagnetyczne]] i [[#Konwersja wewnętrzna (KW)|konwersję wewnętrzną (KW)]], które maleją wraz ze wzrostem energii przejścia i rosną ze wzrostem Z jądra, one zachodzą dla energii przejścia ok. 1MeV, współczynnik WKW jest 10<Sup>-3</sup>. Gdy E<sub>i</sub>-E<sub>f</sub>&ge;2m<sub>e</sub>c<sup>2</SUP>=1,022MeV przejście dodatkowo może zachodzić z utworzeniem pary e<sup>+</sup>e<sup>-</sup>.
Para elektron-pozyton unosi energię równą:
Zdefiniujmy współczynnik KWP, który jest stosunkiem stałej zaniku z utworzeniem pary i stałej zaniku promieniowania &gamma;:
{{IndexGrafika|Współczynnik KWP od energii przejścia.png|3.15|Współczynnik KWP od energii przejścia}}
{{IndexWzór|<MATH>\alpha_p={{\lambda_{KWP}}\over{\lambda_{\gamma}}}\;</MATH>|3.114}}
*rośnie ze wzrostem E przejścia dla E równą od 1,5 do 5MeV &alpha;<sub>p</sub> jest od 10<sup>-4</sup> do 10&sdot;10<sup>-4</sup>.
*jest funkcją przejścia, tzn. &sigma;<sub>P</sub>(&sigma;l)>&alpha;<sub>P</sub>(&sigma;l+1) i &sigma;<sub>P</sub>(El)>&alpha;<sub>P</sub>(Ml).