Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

{{indexWzór|<MATH>f(E_0,Z)_{(if)}\cdot T_{1/2(if)}={{\operatorname{const}}\over{|\langle f|\hat{H}_{\beta}|i\rangle|^2}}\equiv ft_{(f)}\;</MATH>|3.66}}
Wartości ft są bardzo duże, więc przyjęto się podawać jego logarytm log ft, praktycznie ono mieści się w przedziale 3&le;log ft&le;22, co odpowiada czasom połowicznego zaniku &sim;10<sup>-3</sup>s&le;T<sub>1/2</sub>&le;&sim;10<sup>14</sup>lat
{|width=100%auto border=1 style="margin-left:auto;margin-right:auto;"
|'''Numer n'''
|'''przejcia &beta;'''