Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

 
====Zjawisko tworzenia par elektronów====
Kwant może być zamieniony w parę elektron-pozyton, wtedy, gdy jego energia jest większa niż podwojona energia spoczynkowa energia spoczynkowa elektronu, czyli {{Formuła|<MATH>\not{h}hbar\omega>2m_ec^2=2\cdot 0,51=1,02 MeV\;</MATH>}}. Ponieważ do tworzenia pary elektron-pozyton z jednego fotonu &gamma; potrzebne jest spełnienie zasady zachowania energii i pędu, to w tym pierwszym zachowanie tejże wielkości jest spełnione natychmiastowe, a w tym drugim spełnienie zasady zachowania pędu jest spełnienie przy obecności innego jądra lub elektronu, w tym drugim energia fotonu musi być olbrzymia, a przekrój czyny bardzo mały, by była spełniona zasada zachowania pędu. Elektrony po stworzeniu pary elektron-pozyton mają energię:
{{IndexWzór|<MATH>E=\hbar\omega-2m_ec^2\;</MATH>|8.40}}
Podobnie anihilacja pozytonu o energii E z negatonem energia wytworzonych kwantów &gamma; wynosi poniżej, czyli przy tym dla E=0 energia kwantu &gamma; po anihilacji jest m<sub>o</sub>c<sup>2</sup>=0,51 MeV:
Anonimowy użytkownik