Deklaracja

edytuj
va_list nazwa;
va_start( va_list lista, parmN);
va_copy( va_list kopia, va_list lista);
va_arg( va_list lista, typ danych);
va_end( va_lista);

Pliku nagłówkowy

edytuj
stdarg.h
parmN argument funkcji stojący przed wielokropkiem, pozwala on uzyskać adres listy argumentów.
Typ va_list reprezentuje obiekt danych używany do przechowywania argumentów odpowiadających liście argumentów, które wypisujemy w miejsce wielokropka.
Makro va_start( va_list, parmN) kopiuje listę argumentów do zmiennej typu va_list.
Makro va_arg( va_list, typ danych) przyjmuje dwa argumenty zmienną typu va_list oraz nazwę typu pobieranych danych. Każdorazowe wywołanie makra va_arg skutkuje zwróceniem przez nie kolejnego argumentu z listy va_list.
Makro va_end( va_lista) zwalnia przydzielone zasoby.
Makro va_copy( va_list, va_list) pozwala utworzyć kopię va_list. Jest to przydatna opcja kiedy chcemy kilka razy analizować argumenty funkcji, gdyż mechanizm va_arg() nie ma możliwości powrotu do poprzedniego elementu. Należy pamiętać o zwolnieniu przydzielonych zasobów kopi.

Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

void display_sum( int N, ...)  // N jest naszym argumentem parmN
{
  va_list lista, kopia;  // deklaracja zmiennych typu va_list przechowujących listę argumentów
  va_start( lista, N);  // skopiowanie listy argumentów do zmiennej lista
  va_copy( kopia, lista);  // tworzenie kopi listy
  int sum = 0;
  
  for( int i = 0; i < N; i++)
    sum += va_arg( lista, int);  // pobieranie i sumowanie kolejnych argumentów z listy
  
  for( int i = 0; i < N - 1; i++) 
    printf( "%d + ", va_arg( kopia, int));  // pobieranie i wyświetlanie kolejnych argumentów kopi listy
  printf( "%d = ", va_arg( kopia, int));
  printf( "%d", sum);

  va_end( lista);  // zwalnianie zasobów listy
  va_end( kopia);  // zwalnianie zasobów kopi
  return;
}

int main()
{
  display_sum( 5, 1, 2, 4, 7, 3);
  return 0;
}

// Odpowiedź programu: 1 + 2 + 4 + 7 + 3 = 17