Informacja
Zamiast tego szablonu możesz rozważyć użycie uniwersalnego szablonu cytowania {{Cytuj}}.
Szablon {{Cytuj książkę}} jest rzadko aktualizowany, a formatowanie opisu bibliograficznego z jego użyciem może odbiegać od formatowania stosowanego w innych szablonach cytowania. Ponadto {{Cytuj}} jest domyślnym szablonem cytowania stosowanym wraz z edytorem wizualnym.

Narzędzia

edytuj
 • Ręczne tworzenie tego szablonu może być trudne lub nużące. Holek (dyskusja edycje) udostępnił dla ułatwienia narzędzia:
  • Wikipedia:Narzędzia/refToolbar – gadżet włączany w preferencjach (preferencje -> Gadżety -> Ułatwienia edycji -> refTools), do wypełniania szablonu w formularzu, skrypt wstawia potem wywołanie w miejsce kursora.
 • Narzędzie OttoBib tworzy angielski {{Cite book}}. W polskiej Wikipedii nie działa, ale można go łatwo przekonwertować na polski szablon Cytuj książkę (autor konwertera: Beau).

Użycie

edytuj

Szablon używany jest do cytowania źródeł pisanych (głównie książek) w przypisach artykułów (zob. Przypisy). Szablon dodaje do przypisów informacje COinS (zob. też Wikipedia:WikiProject Microformats/COinS).

Zasady ogólne
 • Wszystkie parametry muszą być podane małymi literami.
 • Pamiętaj o umieszczeniu znaku "|" pomiędzy każdym parametrem.
 • Numer ISBN książki powinien zostać podany w polu isbn według schematu: XXXXXXXX, gdzie XXXXXXXX to numer ISBN.
 • Linki powinny być wstawiane tylko do istniejących artykułów.
 • Większość parametrów może być linkowana bezpośrednio (np. tytuł = [[artykuł o książce|tytuł książki]]).
 • Jeżeli chcemy skrócić tytuł i wstawić [...], można użyć szablonu {{...}}.
 • Niektóre pozycje (np. złożone z kilku parametrów) mają wydzielony osobny parametr do podania linka (np. autor link = Jan Kowalski). Pozycje posiadające osobny parametr na link nie mogą zawierać linków, ani żadnych nawiasów <>[]{}, z wyjątkiem nawiasów okrągłych (). Należy je zastąpić encjami HTML
np. "|": &#124;, "[": &#91;, "]": &#93;, "{": &#123;, "}": &#125;, "<": &#60;, ">": &#62;
np. zamiast http://www.pl/tekst[22222].html wstawić należy http://www.pl/tekst&#91;22222&#93;.html
 • Szablon dopuszcza do 15 autorów książki, do 3 autorów rozdziału książki.
Najczęściej używane pola (skopiuj tekst poniżej, wklej do artykułu i usuń parametry, które nie są ci potrzebne)
 • {{Cytuj książkę | nazwisko = | imię = | autor link = | tytuł = | wydawca = | miejsce = | rok = | strony = | isbn = }}

Lista parametrów

edytuj
Wszystkie możliwe do wypełnienia pola (skopiuj tekst poniżej, wklej do artykułu i usuń parametry, które nie są Ci potrzebne)
{{Cytuj książkę | nazwisko = | imię = | autor = | autor link = | nazwisko2 = | imię2 = | autor2 = | autor link2 = | nazwisko3 = | imię3 = | autor3 = | autor link3 = | nazwisko4 = | imię4 = | autor4 = | autor link4 = | nazwisko5 = | imię5 = | autor5 = | autor link5 = | nazwisko6 = | imię6 = | autor6 = | autor link6 = | nazwisko7 = | imię7 = | autor7 = | autor link7 = | nazwisko8 = | imię8 = | autor8 = | autor link8 = | nazwisko9 = | imię9 = | autor9 = | autor link9 = | nazwisko10 = | imię10 = | autor10 = | autor link10 = | nazwisko11 = | imię11 = | autor11 = | autor link11 = | nazwisko12 = | imię12 = | autor12 = | autor link12 = | nazwisko13 = | imię13 = | autor13 = | autor link13 = | nazwisko14 = | imię14 = | autor14 = | autor link14 = | nazwisko15 = | imię15 = | autor15 = | autor link15 = | tytuł = | url = | inni = | wydanie = | wydawca = | miejsce = | data = | rok = | miesiąc = | strony = | kolumny = | rozdział = | adres rozdziału = | nazwisko r = | imię r = | autor r = | autor r link = | nazwisko2 r = | imię2 r = | autor2 r = | autor r2 link = | nazwisko3 r = | imię3 r = | autor3 r = | autor r3 link = | tom = | tytuł tomu = | część = | tytuł części = | seria = | id = | isbn = | oclc = | lccn = | doi = | cytat = | język = | język2 = | język3 = | język4 = | język5 = | język6 = | język7 = | język8 = | język9 = | język10 = | data dostępu = 2024-07-11 | odn = }}
Pełna wersja dla 1 autora (skopiuj tekst poniżej, wklej do artykułu i usuń parametry, które nie są Ci potrzebne)
{{Cytuj książkę | nazwisko = | imię = | autor link = | tytuł = | url = | inni = | wydanie = | wydawca = | miejsce = | data = | rok = | miesiąc = | strony = | rozdział = | adres rozdziału = | nazwisko r = | imię r = | autor r link = | tom = | tytuł tomu = | część = | tytuł części = | seria = | id = | isbn = | oclc = | lccn = | doi = | cytat = | język = | data dostępu = 2024-07-11 | odn = }}
Najczęściej używane pola (skopiuj tekst poniżej, wklej do artykułu i usuń parametry, które nie są Ci potrzebne)
{{Cytuj książkę | nazwisko = | imię = | autor link = | tytuł = | wydawca = | miejsce = | rok = | strony = | isbn = }}
Wersja minimalistyczna (najbardziej wygodna w użyciu)
{{Cytuj książkę | autor = | tytuł = | wydawca = | miejsce = | rok = | strony = | isbn = }}

Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji, które pochodzi z książki (publikacji z numerem ISBN).

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
Nazwiskonazwisko

Nazwisko autora publikacji.

Ciąg znakówsugerowany
Imięimię

Imię lub imiona autora publikacji.

Ciąg znakówsugerowany
Autor linkautor link

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
Autorautor

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
Inni autorzyinni

Używane przy wymienianiu innych twórców dzieła – np. ilustratora, redaktora, tłumacza. Należy na końcu zaznaczyć jako np. (ilustr.), (red.), (tłum.)

Ciąg znakówopcjonalny
Tytułtytuł

Tytuł książki – to jest jedyny wymagany parametr. Może być tworzony tu link, lecz do istniejącego artykułu. Nie używaj kursywy w tym polu.

Ciąg znakówwymagany
URLurl

Adres URL do treści książki w Internecie, np. na Google Books – nie może być użyte, jeżeli stworzyłeś link do artykułu w polu tytuł.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydaniewydanie

Cytowane wydanie. Używane, jeżeli nie była to pierwsza publikacja książki.

Ciąg znakówopcjonalny
Datadata

Pełna data publikacji – preferowany format RRRR-MM-DD.

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Rokrok

Rok publikacji – używane wymiennie z parametrem data.

Liczbasugerowany
Miesiącmiesiąc

Miesiąc publikacji – używane razem z parametrem rok i wymiennie z parametrem data.

Liczbaopcjonalny
Wydawnictwowydawca

Wydawca książki – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie.

Ciąg znakówsugerowany
Miejsce wydaniamiejsce

Miejsce wydania książki.

Ciąg znakówsugerowany
2. autorautor2

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
3. autorautor3

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
4. autorautor4

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
5. autorautor5

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
6. autorautor6

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
7. autorautor7

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
8. autorautor8

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
9. autorautor9

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
10. autorautor10

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
11. autorautor11

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
12. autorautor12

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
13. autorautor13

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
14. autorautor14

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
15. autorautor15

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
2. imięimię2

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
3. imięimię3

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
4. imięimię4

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
5. imięimię5

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
6. imięimię6

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
7. imięimię7

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
8. imięimię8

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
9. imięimię9

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
10. imięimię10

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
11. imięimię11

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
12. imięimię12

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
13. imięimię13

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
14. imięimię14

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
15. imięimię15

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwiskonazwisko2

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwiskonazwisko3

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
4. nazwiskonazwisko4

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
5. nazwiskonazwisko5

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
6. nazwiskonazwisko6

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
7. nazwiskonazwisko7

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
8. nazwiskonazwisko8

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
9. nazwiskonazwisko9

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
10. nazwiskonazwisko10

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
11. nazwiskonazwisko11

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
12. nazwiskonazwisko12

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
13. nazwiskonazwisko13

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
14. nazwiskonazwisko14

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
15. nazwiskonazwisko15

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
2. autor linkautor link2

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
3. autor linkautor link3

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
4. autor linkautor link4

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
5. autor linkautor link5

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
6. autor linkautor link6

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
7. autor linkautor link7

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
8. autor linkautor link8

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
9. autor linkautor link9

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
10. autor linkautor link10

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
11. autor linkautor link11

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
12. autor linkautor link12

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
13. autor linkautor link13

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
14. autor linkautor link14

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
15. autor linkautor link15

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
Stronystrony

Wskazuje na pierwszą stronę lub zakres stron, które były źródłem informacji (np. 580 lub 580-594). Szablon automatycznie wstawia skrót s. Nie należy tu podawać całkowitej liczby stron w książce.

Ciąg znakówsugerowany
Kolumnykolumny

Dla publikacji, które mają wiele szpalt (kolumn) na jednej fizycznej stronie. Wskazuje na zakres kolumn, które były źródłem informacji.

Ciąg znakówopcjonalny
Tytuł rozdziałurozdział

Pełny tytuł rozdziału książki.

Ciąg znakówopcjonalny
URL rozdziałuadres rozdziału

Adres URL do treści rozdziału. Jeżeli to możliwe, powinna to być ta sama strona, co w polu url.

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwisko - rozdziałnazwisko r

Nazwisko autora rozdziału (zamiast pola autor r).

Ciąg znakówopcjonalny
Imię - rozdziałimię r

Imię, imiona autora rozdziału (zamiast pola autor r).

Ciąg znakówopcjonalny
Autor rozdziału linkautor r link

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
Autor rozdziałuautor r

Imię i nazwisko autora rozdziału (alternatywa dla pól imię r i nazwisko r).

Ciąg znakówopcjonalny
2. autor rozdziałuautor2 r

Imię i nazwisko autora rozdziału (alternatywa dla pól imię r i nazwisko r).

Ciąg znakówopcjonalny
3. autor rozdziałuautor3 r

Imię i nazwisko autora rozdziału (alternatywa dla pól imię r i nazwisko r).

Ciąg znakówopcjonalny
2. imię - rozdziałimię2 r

Imię lub imiona autora rozdziału (zamiast pola autor r).

Ciąg znakówopcjonalny
3. imię - rozdziałimię3 r

Imię lub imiona autora rozdziału (zamiast pola autor r).

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwisko - rozdziałnazwisko2 r

Nazwisko autora rozdziału (zamiast pola autor r).

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwisko - rozdziałnazwisko3 r

Nazwisko autora rozdziału (zamiast pola autor r).

Ciąg znakówopcjonalny
2. autor rozdziału linkautor r2 link

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
3. autor rozdziału linkautor r3 link

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
Tomtom

Numer tomu w wielotomowej książce.

Liczbaopcjonalny
Tytuł tomutytuł tomu

Tytuł tomu w wielotomowej książce.

Ciąg znakówopcjonalny
Częśćczęść

Numer części.

Ciąg znakówopcjonalny
Tytuł częścitytuł części

Tytuł części.

Ciąg znakówopcjonalny
Seriaseria

Tytuł serii wydawniczej.

Ciąg znakówopcjonalny
OCLCoclc

Numer identyfikacyjny w Online Computer Library Center, np. 3185581.

Ciąg znakówopcjonalny
Idid

Identyfikator książki – pamiętaj o podaniu typu identyfikatora, nie tylko samego numeru.

Ciąg znakówopcjonalny
ISBNisbn

Identyfikator ISBN książki.

Ciąg znakówsugerowany
ISSNissn

Identyfikator ISSN tomów książek wydawanych w wydaniach ciągłych, jak np. roczniki statystyczne, np. 1640-3630.

Ciąg znakówopcjonalny
LCCNlccn

Identyfikator LCCN książki w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Ciąg znakówopcjonalny
DOIdoi

Digital object identifier, np. 10.1016/j.coi.2004.08.001.

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat

Cytat z książki – może zawierać tag <br /> czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście 'Cytat: '. Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie <br />, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru.

Ciąg znakówopcjonalny
Językjęzyk

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
2. językjęzyk2

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
3. językjęzyk3

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
4. językjęzyk4

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
5. językjęzyk5

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
6. językjęzyk6

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
7. językjęzyk7

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
8. językjęzyk8

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
9. językjęzyk9

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
10. językjęzyk10

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
Data dostępudata dostępu

Pełna data dostępu (zapisana w formacie RRRR-MM-DD).

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Odnośnikiodn

Wartość ''tak'' umożliwia stosowanie przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Uwaga: Podanie autora rozdziału skutkuje generowaniem identyfikatora przypisu dla rozdziału.

Wartość automatyczna
tak
Wartość logicznaopcjonalny

Przykłady

edytuj
Podstawowe użycie
* {{Cytuj książkę | imię = Roman | nazwisko = Murawski | autor link = w:Roman Murawski | tytuł = Filozofia matematyki | wydawca = [[w:Wydawnictwo Naukowe PWN|Wydawnictwo Naukowe PWN]] | miejsce = Warszawa | rok = 2001 | isbn = 83-01-13604-9 }}
 • Roman Murawski: Filozofia matematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 83-01-13604-9.
Tylko tytuł
* {{Cytuj książkę | tytuł = Filozofia matematyki }}
 • Filozofia matematyki.
Tytuł i rok
* {{Cytuj książkę | tytuł = Filozofia matematyki | rok = 2001 }}
 • Filozofia matematyki. 2001.
Tytuł, autor, link do autora, rok
* {{Cytuj książkę | imię = Roman | nazwisko = Murawski | autor link = w:Roman Murawski | tytuł = Filozofia matematyki | rok = 2001 }}
Użycie z adresem internetowym
* {{Cytuj książkę | imię = Roman | nazwisko = Murawski | autor link = w:Roman Murawski | tytuł = Filozofia matematyki | rok = 2001 | wydanie = 2 | url = http://pl.wikipedia.org/ | data dostępu = 2024-07-11}}
Trzech autorów, tytuł z wikilinkiem, wydanie
* {{Cytuj książkę | imię = Joe | nazwisko = Bloggs | autor link = w:Joe Bloggs | imię2 = John | nazwisko2 = Smith | imię3 = Jim | nazwisko3 = Smythe | tytuł = [[w:Tysiąc akrów|1000 akrów]] | wydanie = 2}}
Data bez dnia, linkowany tytuł i wydawca, isbn
* {{Cytuj książkę | imię = Roman | nazwisko = Murawski | tytuł = [[w:Filozofia matematyki|Filozofia matematyki]] | rok = 2001 | miesiąc = październik | wydawca = [[w:Wydawnictwo Naukowe PWN|Wydawnictwo Naukowe PWN]] | isbn = 83-01-13604-9 }}
Inny język, inni
* {{Cytuj książkę | imię = Roman | nazwisko = Murawski | tytuł = Filozofia matematyki | rok = 2001 | wydanie = 2 | inni = Wojciech Freudenreich (projekt okładki) | url = http://pl.wikipedia.org/ | data dostępu = 2024-07-11 | język = en }}
 • Roman Murawski: Filozofia matematyki. Wojciech Freudenreich (projekt okładki). Wyd. 2. 2001. [dostęp 2024-07-11]. (ang.)
Dwóch autorów, inni, miejsce wydania
* {{Cytuj książkę | imię = Stefan | nazwisko = Białobok | imię2 = Adam | nazwisko2 = Boratyński | inni = Władysław Bugała (red.) | tytuł = Biologia sosny zwyczajnej | wydawca = Sorus | miejsce = Poznań-Kórnik | rok = 1993 | isbn = 83-85599-21-5}}
 • Stefan Białobok, Adam Boratyński: Biologia sosny zwyczajnej. Władysław Bugała (red.). Poznań-Kórnik: Sorus, 1993. ISBN 83-85599-21-5.
Książka w serii
* {{Cytuj książkę | imię = Jan | nazwisko = Kowalski | imię2 = Anna | nazwisko2 = Nowak | tytuł = Spacerkiem przez step | wydanie = 2 | wydawca = PWN | miejsce = Warszawa | miesiąc = wrzesień | rok = 2007 | strony = 345 | seria = Podróże | isbn = 1-57231-718-3}}
 • Jan Kowalski, Anna Nowak: Spacerkiem przez step. Wyd. 2. Warszawa: PWN, wrzesień 2007, s. 345, seria: Podróże. ISBN 1-57231-718-3.
Rozdział książki ( = artykuł w książce)
* {{Cytuj książkę | autor r = Autor rozdziału | rozdział = Tytuł rozdziału | nazwisko = Nazwisko1 | imię = Imię1 | nazwisko2 = Nazwisko2 | imię2 = Imię2 | tytuł = Tytuł książki | wydanie = 2 | wydawca = PWN | miejsce = Warszawa | rok = 2007 | strony = 34-66 | isbn = 1-57231-718-3}}
 • Autor rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Imię1 Nazwisko1, Imię2 Nazwisko2: Tytuł książki. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 2007, s. 34-66. ISBN 1-57231-718-3.
Część książki
* {{Cytuj książkę | imię = Imię1 | nazwisko = Nazwisko1 | imię2 = Imię2 | nazwisko2 = Nazwisko2 | tytuł = Tytuł książki | część = 3 | tytuł części = Tytuł części | wydawca = PWN | miejsce = Warszawa | rok = 2007 | strony = 34-35 | isbn = 1-57231-718-3}}
 • Imię1 Nazwisko1, Imię2 Nazwisko2: Tytuł książki. Cz. 3: Tytuł części. Warszawa: PWN, 2007, s. 34-35. ISBN 1-57231-718-3.
Tom książki wielotomowej
* {{Cytuj książkę | imię = Imię1 | nazwisko = Nazwisko1 | imię2 = Imię2 | nazwisko2 = Nazwisko2 | tytuł = Tytuł książki | tom = 2 | tytuł tomu = Tytuł tomu | miejsce = Warszawa | miesiąc = październik | rok = 2007 | isbn = 1-57231-718-3}}
 • Imię1 Nazwisko1, Imię2 Nazwisko2: Tytuł książki. T. 2: Tytuł tomu. Warszawa: październik 2007. ISBN 1-57231-718-3.
* {{Cytuj książkę | autor r = Autor rozdziału | rozdział = Tytuł rozdziału | tytuł = Tytuł książki | wydanie = 2 | wydawca = PWN | miejsce = Warszawa | rok = 2007 | strony = 34-66 | isbn = 1-57231-718-3}}
 • Autor rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 2007, s. 34-66. ISBN 1-57231-718-3.
* {{Cytuj książkę |autor = | tytuł = Mały Rocznik Statystyczny Polski : Concise statistical yearbook of Poland | url = http://www.stat.gov.pl/gus/45_737_PLK_HTML.htm | wydawca = [[w:Główny Urząd Statystyczny|Główny Urząd Statystyczny]] | miejsce = Warszawa | data = | rok = 2008 | miesiąc = maj | strony = | rozdział = | adres rozdziału = | tom = LI | tytuł tomu = Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008 : Concise statistical yearbook of Poland 2008 | seria = | id = | isbn = | issn = 1640-3630 | oclc = | doi = | cytat = | język = en | język2 = pl | data dostępu = 2024-07-11}}
Użycie DOI
{{Cytuj książkę | nazwisko = Mumford | imię = David | autor link = w:David Mumford | rok = 1999 | tytuł = The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians | wydanie = 2 | wydawca = [[w:Springer-Verlag|Springer-Verlag]] | doi = 10.1007/b62130 | isbn = 354063293X }}

Style cytowania

edytuj

Style podawania współautorów książek:

Polska norma PN-ISO 690
2002: Nazwisko, Imię; Nazwisko, Imię;
Styl MLA
Nazwisko, Imię i Nazwisko Imię. [Jeżeli jest więcej niż trzech autorów, można wyliczyć tylko pierwszego autora i umieścić za nim frazę i inni (et al.)]
Styl APA
Nazwisko, I. & Nazwisko, I.
Chicago Manual of Style
Nazwisko, Imię i Imię Nazwisko
Turabian
tak jak powyższy
Harvard
Nazwisko, I., Nazwisko, I. & Nazwisko, I.

Zobacz też

edytuj

Generatory szablonów cytowania

edytuj