Użycie

edytuj

Szablon wykorzystywany jest w publikacjach, do których załączono erratę zawierającą poprawki do treści. Dzięki temu szablonowi można w przypisach zamieścić poprawioną treść. Odwołanie do szablonu należy umieścić w treści zaraz za słowem lub frazą, która jest określona jako błąd w erracie.

W przypadku, gdy fragment w postaci uznanej za poprawną nie jest jednoznaczny, można podać jego wersję alternatywną — w tym celu należy wykorzystać parametr o nazwie alt:

{{Errata|jest|powinno|alt=wersja_alternatywna}}
{{Errata|telef|telefon|alt=telefax}}
Wynik: telef    ← przytrzymaj kursor nad tekstem aby zobaczyć efekt.

W przypadku, gdy z jakiś względów błędny fragment nie powinien być oznaczony poprzez podkreślenie można użyć składni specjalnej:

{{Errata|jest|powinno|nodash=yes}}
{{Errata|jest|powinno|nodash=yes}}
Wynik: jest    ← przytrzymaj kursor nad tekstem aby zobaczyć efekt.

Personalizacja sposobu oznaczenia błędu (kolor)

edytuj

Każdy Skryba we własnym zakresie (w zależności od potrzeb) we własnym stylu CSS może spersonalizować kolor w jakim będą się pojawiać oznaczone błędy w druku. Aby ustawić własny kolor w przestrzeni Strona należy dodać do istniejącego lub stworzyć własny plik CSS - Wikiskryba:Username/common.css (kliknij Styl własny Skryby) następujący kod:

/* Style dla Szablonu Errata */
body.ns-100 .korekta {
	color: #1e761e;
}

dla wszystkich przestrzeni Wikizródeł:

/* Style dla Szablonu Errata */
.korekta {
	color: #1e761e;
}

lub oba naraz (inny kolor w przestrzeni strona, inny w pozostałych).
Uzyskamy w ten sposób efekt: francuski. Oczywiście wartość color ustawiamy zgodnie z własnym gustem :)

Przykład

edytuj
  • {{Errata|szlkanak|szklanka}}
szlkanak


Zobacz też

edytuj