Szablon:Navbox podgrupa

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Ten szablon służy do tworzenia zagnieżdżonych spisów wewnątrz szablonu {{Navbox}}. Szablon może być podany jako parametr spis kolejnego szablonu Navbox ("rodzica"). Dokładny opis działania znajduje się w dokumentacji tego szablonu.

Pusty szablon

edytuj
{{Navbox podgrupa
| styl opisu = 
| styl spisu = 

| opis1 = 
| spis1 = 
| opis2 = 
| spis2 = 
...
| opis25 = 
| spis25 = 
}}

Parametry

edytuj

Wszystkie parametry są takie same jak w {{Navbox}} – sprawdź jego dokumentację. Jedyne różnice są następujące:

 • Parametr ramka ustawiony jest domyślnie na podgrupa.
 • Padding opisów jest ustawiony domyślnie na 0.75em po bokach i może być zmieniony jedynie poprzez użycie parametru padding opisu. To ustawienie zapobiega nieprawidłowemu wyświetlaniu szablonu w Internet Explorerze.

Wszystko pozostałe jest dokładnie takie samo jak w szablonie Navbox.

Poniżej opisano tylko najważniejsze parametry szablonu.

Komórki

edytuj
spisn
(np. spis1, spis2, ... spis25) Główna część szablonu, zazwyczaj lista linków. Formatowany jest jako inline, dlatego należy tu dodać tagi <div></div> lub <span></span>, jeśli zawartość pola wypisana jest w kilku liniach. Wymagany jest co najmniej jeden parametr spis. Każdy dodatkowy spis tworzy osobny wiersz tabeli. Każdy spisn może być poprzedzony odpowiadającym mu parametrem opisn (zobacz niżej). Kolor tła spisów i całej tabeli domyślnie ustawiony jest jako przezroczysty (transparent), dlatego wyświetla ten sam kolor tła, jaki jest użyty w szablonie-rodzicu.
opisn
(np. opis1, opis2, ..., opis25) Jeśli parametr został podany, jego zawartość pojawia się w komórce nagłówkowej po lewej stronie odpowiadającego mu parametru spisn. Jeśli zostanie pominięty, spisn zajmuje całą szerokość tabeli. Kolor tła domyślnie ustawiony jest na #ddf (skrót od #ddddff), ale może zostać zmieniony poprzez parametr styl opisu (zobacz poniżej).
styl ogólny
Ustawia CSS, które zostaną zaaplikowane do głównej części szablonu. Przykłady:
background:#nnnnnn;
text-align:[right/center/left/justify];
styl opisu
CSS dla komórek opisn Ta opcja nadpisuje wszystkie style podane dla całej tabeli. Przykłady:
background:#nnnnnn;
text-align:[left/center/right];
vertical-align:[top/middle/bottom];
white-space:nowrap;
styl spisu
CSS dla komórek spisów. Parametr nadpisywany przez styl nieparzystych i styl parzystych.
styl nieparzystych
styl parzystych
CSS dla elementów spis o numerach odpowiednio nieparzystych (spis1, spis3 itd.) i parzystych (spis2, spis4 itd.). Zazwyczaj parametr jest używany, aby ustawić kolor tła (background:#nnnnnn;) w celu naprzemiennego kolorowania komórek.
parzystość [zamień, parzyste, nieparzyste, brak]
Wartość zamień powoduje, że kolejność kolorowania parzystych i nieparzystych numerów wierszy jest odwrócona. Normalnie (bez zmiany kolorów np. przez styl nieparzystych) parzyste wiersze są szare, a nieparzyste białe. Przy użyciu tego parametru wiersze nieparzyste stają się szare, a parzyste białe. Ustawienie parzyste lub nieparzyste powoduje, że wszystkie wiersze mają ten sam kolor tła, odpowiednio domyślny dla parzystych i nieparzystych wierszy. Ustawienie wartości brak wyłącza automatyczne kolorowanie wierszy.

Ustawianie szerokości grup

edytuj

Jeśli kilka szablonów {{Navbox podgrupa}} zostaje użytych w jednym "rodzicu" {{Navbox}}, być może lepiej wygląda, jeśli szerokości opisów są równe. Aby to zrobić, należy użyć parametrów styl opisu na wybraną szerokość, a parametry styl spisu na width:auto (z powodu ograniczeń HTML/CSS). Np. należy wstawić następujący kod do każdego szablonu {{Navbox podgrupa}}:

styl opisu = width:10em;
styl spisu = width:auto;

Możesz też użyć parametrów grafika i grafika lewa. Prawdopodobnie musisz wtedy ustawić także ręcznie ich szerokości za pomocą parametrów styl grafiki i styl grafiki lewej.

Przykłady

edytuj

Przykład 1

edytuj

Przykład użycia szablonu Navbox podgrupa zastosowanego wewnątrz szablonu Navbox

{{Navbox
| zwijanie = rozwinięte
| nazwa = Państwa świata
| tytuł = Państwa świata
| opis1 = Europa
| spis1 =
 {{Navbox podgrupa
 | opis1 = Skandynawia
 | spis1 = [[Szwecja]] • [[Finlandia]]
 | opis2 = Bałkany
 | spis2 = [[Serbia]] • [[Albania]]
 | opis3 = Europa Zachodnia
 | spis3 = [[Francja]] • [[Niemcy]]
 }}
| opis2 = Azja
| spis2 = [[Japonia]] • [[Chiny]] • [[Korea Północna]]
}}

Przykład 2

edytuj

Przykładowa lista stosująca poziome nagłówki grup przez przypisanie nagłówków do spis1 i spis3 oraz linków do spis2 i spis4). Szablon stosuje parametry styl spisu1 i styl spisu3 do ustawienia tła nagłówków.

{{Navbox
| zwijanie = rozwinięte
| nazwa = Cesarze rzymscy
| tytuł = Cesarze rzymscy
| opis1 = Kryzys 235 AD - 284 AD
| spis1 = [[Maximinus Thrax]] • [[Gordian I]] • [[Gordian II]] • [[Pupienus]] i [[Balbinus]] • [[Gordian III]] • [[Filip I Arab|Marcus Iulius Philippus]] • [[Filip II (cesarz rzymski)|Philippus II]] • [[Decjusz (cesarz rzymski)|Traianus Decius]] • [[Herenniusz Decjusz|Herennius Decius]] i [[Hostylian|Hostilianus]] • [[Trebonianus Gallus]] i [[Woluzjan|Veldumnianus Volusianus]] • [[Aemilianus]] • [[Walerian I|Valerianus]] • [[Gallienus]] • [[Claudius II]] • [[Quintillus]] • [[Lucjusz Domicjusz Aurelian|Aurelian]] • [[Marcus Claudius Tacitus]] • [[Florianus]] • [[Probus]] • [[Carus]] • [[Numerian]] • [[Carinus]]
| opis2 = Dominacja
| spis2 = 
 {{Navbox podgrupa
  |styl spisu1 = background:#ddf;
  |spis1 = '''284 AD - 395 AD'''
  |spis2 = [[Diocletian]] • [[Maximian]] • [[Constantius Chlorus|Constantius I]] • [[Galerius]] • [[Flavius Valerius Severus|Severus II]] • [[Maximinus II Daia|Maximinus]] • [[Maxentius]] • [[Constantine I]] • [[Licyniusz (cesarz rzymski)|Licinius]] • [[Licyniusz II|Licinius II]] • [[Konstantyn II (cesarz rzymski)|Constantine II]] • [[Konstans (rzymski cesarz)|Constans I]] • [[Constantius II]] • [[Julian Apostata|Flavius Claudius Iulianus (''Apostata'')]] • [[Jovian]] • [[Valentinian I]] • [[Valens]] • [[Gracjan (cesarz rzymski)|Gratian]] • [[Valentinian II]] • [[Eugenius]] • [[Theodosius I]]
  |styl spisu3 = background:#ddf;
  |spis3 = '''Imperium zachodnie (393 AD - 476 AD)'''
  |spis4 = [[Flavius Honorius|Flavius Honorius]] • [[Jan (cesarz rzymski)|Ioannes]] • [[Walentynian III|Valentinianus III]] • [[Petronius Maximus]] • [[Avitus]] • [[Majorian]] • [[Libius Severus]] • [[Anthemius]] • [[Olybrius]] • [[Gliceriusz|Glycerius]] • [[Julius Nepos]] • [[Romulus Augustus]]
 }}
}}

Zobacz też

edytuj
 • {{Navbox}} – Podstawowy navbox
 • {{Navbox z kolumnami}} – Pozwala na tworzenie kolumn zamiast grup/list
  • – ostrożnie ze stosowaniem navboksu z kolumnami: nie twórz nawigacji, która nie zmieści się w mniejszych okienkach, np. 500 px
 • {{Navbox ze zwijanymi grupami}} – Inna wersja
 • {{Nowrap start}} – Zalecany format dodawania myślników, średników i innych znaków między elementami listy.