Szablon:Navbox z kolumnami

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Szablon nawigacyjny, wyświetlający swoją zawartość w kolumnach.

Podstawowa składnia

edytuj

Wywołanie tylko z parametrami wymaganymi i dodatkowo szerokością kolumn.

{{Navbox z kolumnami
|nazwa = {{subst:PAGENAME}}
|tytuł = 
|szerokość kolumn =  <!--domyślna wartość dla każdej kolumny, najlepiej w jednostkach względnych jak 'em'*)-->
|kolumna1 = 
|kolumna2 = 
}}
* Poprzez użycie jednostek względnych szablon powinien być wyświetlany prawidłowo w najróżniejszych przeglądarkach i przy różnych wielkościach czcionki. Domyślną wartością jest 10em.

Parametry

edytuj

Parametry oznaczone gwiazdką * są wspólne dla siostrzanych szablonów {{Navbox}} i {{Navbox ze zwijanymi grupami}}. Bardziej rozbudowany opis tych parametrów znajduje się w dokumentacji szablonu {{Navbox}}.

Parametry podstawowe

edytuj
nazwa*
Nazwa szablonu potrzebna do prawidłowego wyświetlania linków "p • d • e" ("podgląd • dyskusja • edytuj") na wszystkich stronach używających szablonów. Możesz użyć {{subst:PAGENAME}} dla tej wartości.
zwijanie*
Możliwe wartości: zwinięte, rozwinięte, zwykłe, brak i domyślne auto. Szczegóły w dokumentacji szablonu {{Navbox}}.
belka*
Możliwe wartości: zwykła, brak i domyślna pusta. Szczegóły w dokumentacji szablonu {{Navbox}}.
ramka*
Możliwe wartości: podgrupa, brak i domyślna pusta. Wartość podgrupa jest stosowana, jeśli szablon ma być użyty jako część większego. Z tą opcją szablon-dziecko jest wyświetlany bez ramki i pasuje dobrze do swojego "rodzica". Rodzicem może być pole spis w {{Navbox}}, kolumna w innym szablonie {{Navbox z kolumnami}} lub sekcja w szablonie {{Navbox ze zwijanymi grupami}}. Dalsze informacje i przykłady w {{Navbox}}.

Podstawowe komórki

edytuj
tytuł*
Tekst, który pojawia się wyśrodkowany w górnym pasku tabeli. Zazwyczaj zawiera temat szablonu, np. zwięzły opis jego zawartości. Ten parametr z technicznego punktu widzenia nie jest obowiązkowy, ale używanie szablonów nawigacyjnych bez tytułu jest dość bezsensowne.
góra*
Tekst lub inne elementy, które pojawią się ponad wszystkimi kolumnami.
grafika*
Grafika, która zostanie wyświetlona w komórce pod paskiem tytułowym i na prawo od list. Parametr grafika może zawierać standardowy wikikod, aby wyświetlić obrazek, np.
grafika = [[Plik:Przykład.jpg|100px]]
grafika lewa*
Grafika, która zostanie wyświetlona w komórce pod paskiem tytułowym i na lewo od list.
dół*
Tekst lub inne elementy, które pojawią się pod wszystkimi kolumnami.

Parametry stylów CSS

edytuj
styl ogólny*
Ustawia styl CSS dla całej głównej zawartości szablonu, w tym miejsca niezajętego przez kolumny.
styl tytułu*
Ustawia styl CSS dla komórek tytuł, najczęściej kolor tła paska tytułowego (background: kolor).
styl góry*
styl dołu*
Ustawia styl odpowiednio dla komórek góra i dół.
styl bazowy*
Ustawia równocześnie styl dla parametrów tytuł, góra i dół.
styl grafiki*
Ustawia styl dla parametru grafika.
styl grafiki lewej*
Ustawia styl dla parametru grafika lewa.
styl kolumn
Ustawia styl dla wszystkich kolumn. Zazwyczaj użyte w postaci background: kolor, podobnie jak styl tytułu.
styl kolumn nieparzystych
styl kolumn parzystych
Ustawia styl odpowiednio dla nieparzystych/parzystych numerów kolumn.
styl kolumnyn
Ustawa styl dla wybranej jednej kolumny o numerze n.
styl nagłówka
Ustawia styl dla wszystkich nagłówków kolumn.
styl nagłówkan
Ustawia styl dla wybranego jednego nagłówka kolumny o numerze n.
styl stopki
Ustawia styl dla wszystkich stopek kolumn.
styl stopkin
Ustawia styl dla wybranej jednej stopki kolumny o numerze n.

Kolumny

edytuj
szerokość kolumn
Szerokość ustawiona dla każdej kolumny, która nie ma osobnego parametru szerokośćn. Lepiej używać tutaj wartości względnych, w jednostkach takich jak em lub procenty. Wartość domyślna wynosi 10em. Przykłady:
szerokość kolumn = 15em
szerokość kolumn = 25%
pełna szerokość
Jeśli ten parametr nie jest pusty, to całkowita szerokość kolumn jest liniowo skalowana, aby dać w sumie 100%. Ten raczej zaawansowany parametr zazwyczaj nie musi być użyty i powinien pozostać pusty. Jeśli użyto nagłówka lub stopki kolumny, to ten parametr jest ustawiony automatycznie. Przykład:
pełna szerokość = tak
padding
Ustawia padding (odstęp wewnątrz komórki od ramki) przed pierwszą kolumną. Najlepiej używać jednostek względnych. Wartość domyślna wynosi 5em. Padding zostaje wyłączony, jeśli ustawi się go na 0 (lub 0em czy 0%).
szerokośćn
Szerokość kolumny o numerze n (zamiast powyższej wartości szerokość kolumn).
kolumnan
Zawartość kolumny o numerze n. Parametr kolumna1 jest obowiązkowy. Maksymalnie może być wyświetlonych 20 kolumn, ale lepiej używać małych wartości ze względu na prawidłowe wyświetlanie przy niskich rozdzielczościach ekranu.
nagłówekn
Zawartość nagłówka nad kolumną o numerze n. Zobacz przykłady poniżej.
stopkan
Zawartość stopki pod kolumną o numerze n. Zobacz przykłady poniżej.
colspan nagłówkan
Liczba oznaczająca to, nad iloma sąsiednimi kolumnami ma się pojawić nagłówek o numerze n. Wartość domyślna to 1. Jeśli wstawiona zostanie większa wartość, nie należy ustawiać zawartości nagłówków, które zostaną połączone z n-tym. Np. jeśli zostanie ustawiona wartość colspan nagłówka1 = 3, to należy pozostawić puste pola nagłówek2 i nagłówek3, a ewentualny kolejny nagłówek umieścić w nagłówek4.
colspan stopkin
To samo, co colspan nagłówkan, ale dla stopek kolumn.

Dodatkowe spisy

edytuj

Pod kolumnami może zostać umieszczonych dodatkowe kilka spisów. Następujące parametry to umożliwiają. Szablon {{Navbox}} zawiera dokładny opis tych parametrów. W tym szablonie nie można używać pól opisn.

spisn*
Pozwala na wyświetlenie dowolnych dodatkowych list pod kolumnami.
styl spisu*
Ogólny styl CSS dla spisów.
styl spisun*
Styl CSS dla wybranego spisu o numerze n.

Przykłady

edytuj

Podstawowy przykład

edytuj
{{Navbox z kolumnami
|nazwa = East Asia Summit (EAS)
|tytuł = Członkowie [[East Asia Summit|East Asia Summit (EAS)]]
|szerokość kolumn = 18.25em
|padding = 10em

|góra = ''To jest wartość pola {{{góra}}}.''

|kolumna1 = {{Państwo|AUS}}<br/> {{Państwo|BRN}}<br/> {{Państwo|KHM}}<br/> {{Państwo|IND}}
|kolumna2 = {{Państwo|IDN}}<br/> {{Państwo|JPN}}<br/> {{Państwo|LAO}}<br/> {{Państwo|MYS}}
|kolumna3 = {{Państwo|MMR}}<br/> {{Państwo|NZL}}<br/> {{Państwo|CHN}}<br/> {{Państwo|PHL}}
|szerokość4=17em
|kolumna4 = {{Państwo|SGP}}<br/> {{Państwo|KOR}}<br/> {{Państwo|THA}}<br/> {{Państwo|VNM}}

|dół = '''Potencjalni przyszli członkowie '''{{Państwo|TLS}} {{Państwo|RUS}}
}}

Przykład z szerokościami podanymi jako procenty

edytuj
{{Navbox z kolumnami
| nazwa = Plastics
| tytuł = [[Plastic]]s
| szerokość kolumn = 33%
| styl kolumn = text-align: center
| kolumna1 = [[Polyethylene]] (PE)<br />[[Polyethylene terephthalate]] (PET or PETE)<br />[[Polyvinyl chloride]] (PVC)<br />[[Polyvinylidene chloride]] (PVDC)<br />[[Polylactic acid]] (PLA)
| kolumna2 = [[Polypropylene]] (PP)<br />[[Polyamide]] (PA)<br />[[Polycarbonate]] (PC)<br />[[Polytetrafluoroethylene]] (PTFE)<br />[[Polyurethane]] (PU)
| kolumna3 = [[Polystyrene]] (PS)<br /> [[Polyester]]<br /> [[Acrylonitrile butadiene styrene]] (ABS)<br /> [[Acrylic glass|Polymethyl methacrylate]] (PMMA)<br /> [[Polyoxymethylene]] (POM)
}}

Przykład z nagłówkami i stopkami

edytuj

Szare tło jest dodane w celach ilustracyjnych.

Zagnieżdżanie navboksów

edytuj

Wszystkie trzy typy szablonów nawigacyjnych: {{Navbox}}, {{Navbox z kolumnami}} i {{Navbox ze zwijanymi grupami}} mogą być wzajemnie zagnieżdżane za pomocą parametru ramka lub nienazwanego pierwszego parametru. Ustawienie go na wartość podgrupa pozwala na wyświetlenie szablonu bez ramek, co umożliwia wstawienie go do jednej z komórek szablonu-rodzica. Dla skomplikowanych szablonów zagnieżdżanie może być konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Zagnieżdżanie navboksu z kolumnami w samym sobie

edytuj

Ten przykład pokazuje, jak można zagnieździć wielokrotne szablony {{Navbox z kolumnami}}, by osiągnąć dobry efekt. Edytuj tę sekcję, aby obejrzeć kod. Szablon składa się z jednego głównego {{Navbox z kolumnami}} ("rodzica") i dwóch pomocniczych {{Navbox z kolumnami}} ("dzieci"), ustawionych z opcją podgrupa.

Zobacz też

edytuj

  • {{Show}} – tworzenie zwijanych treści w artykułach (np. rozbudowane linki zewnętrzne w metabolizm)