Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie edytuj

Ten szablon przechowuje informacje o języku. Nie należy wykorzystywać w sposób bezpośredni. Patrz: {{user language}}.

Opis parametrów edytuj

Parametry User language/ast
1
(wymagany)
Wartość name aby uzyskać nazwę języka, wartość text, aby uzyskać opis Ten użytkownik...
2
(opcjonalny)
Określa poziom znajomości języka, parametr jest wymagany, tylko jeśli pierwszy argument ma wartość text.

Przykład edytuj

{{User language/ast|name}}

Zwróci rezultat: Asturian

{{User language/ast|text|1}}
Zwróci rezultat: 
Esti usuariu puede lleer y escribir asturianu con un nivel básicu.

Zobacz też edytuj

  • {{user language}} - userboks językowy, w której za pomocą pierwszego parametru można odnieść się do kodu języka, drugiego do numeru poziomu umiejętności językowej od 0 do 5, i poziomu N.