Teoria grup przemiennych/Automorfizmy i podgrupy charakterystyczne


« Chińskie twierdzenie o resztach