Teoria grup przemiennych

Grupa cykliczna rzędu sześć (C6 ≅ ℤ6) – jako grupa pierwiastków zespolonych szóstego stopnia z jedynki, z6 = 1.
Grupa okręgu S1 ≅ SO(2) ≅ SU(1) – liczby zespolone o jednostkowym module, |z| = 1. Obok osi liczb rzeczywistych (ℝ) to jeden z najprostszych przykładów tzw. grup Liego.

Spis treściEdytuj

  1. Wstęp Etap rozwoju: 0%
  2. Działania i ich własności Etap rozwoju: 0%
  3. Grupy cykliczne Etap rozwoju: 0%
  4. Rząd elementu i generator Etap rozwoju: 0%
  5. Iteracje i izomorfizm Etap rozwoju: 0%
  6. Suma prosta grup Etap rozwoju: 0%
  7. Klasyfikacja skończenie generowanych grup przemiennych Etap rozwoju: 0%
  8. Podgrupy Etap rozwoju: 0%
  9. Warstwy i indeks podgrupy Etap rozwoju: 0%
  10. Kongruencje Etap rozwoju: 0%
  11. Homomorfizmy Etap rozwoju: 0%
  12. Grupy ilorazowe Etap rozwoju: 0%
  13. Twierdzenie Lagrange’a Etap rozwoju: 0%
  14. Twierdzenie Cauchy’ego Etap rozwoju: 0%
  15. Twierdzenia Sylowa Etap rozwoju: 0%
  16. Małe twierdzenie Fermata Etap rozwoju: 0%
  17. Chińskie twierdzenie o resztach Etap rozwoju: 25%
  18. Automorfizmy i podgrupy charakterystyczne Etap rozwoju: 0%
  19. Działania kompleksowe i kraty podgrup Etap rozwoju: 0%
  20. Pozostałe tematy Etap rozwoju: 0%
  21. Wstęp do grup nieprzemiennych Etap rozwoju: 75%
  22. Wstęp do algebry liniowej Etap rozwoju: 0%
  23. Wstęp do teorii pierścieni Etap rozwoju: 25%
  24. Dodatek A: Gra Lights Out Etap rozwoju: 0%
  25. Dodatek B: Historia badań Etap rozwoju: 0%
  26. Słowniczek rzeczowy Etap rozwoju: 25%
  27. Słowniczek biograficzny Etap rozwoju: 75%
  28. Spis symboli Etap rozwoju: 50%
  29. Literatura Etap rozwoju: 25%

Zobacz teżEdytuj