Teoria grup przemiennych/Rząd elementu i generator


« Grupy cykliczne