Teoria grup przemiennych/Grupy cykliczne

Są to, równoważnie:

  • grupy z pojedynczym generatorem;
  • obrazy homomorficzne grupy liczb całkowitych (z dodawaniem).

« Działania i ich własności