Teoria grup przemiennych/Słowniczek rzeczowy

Pojęcia pozaalgebraiczne, teoriomnogościowe edytuj

 • Rodzina
 • Podzbiór właściwy
 • Inkluzja
 • Relacja równoważności
 • Krotka
 • Ciąg
 • Singlet, singleton
 • Dublet, dubleton
 • Podział zbioru
 • Dychotomia
 • Trychotomia
 • Klasa abstrakcji
 • Odwzorowanie kanoniczne
 • Zbiór potęgowy
 • Klasa właściwa
 • Endorelacja, relacja jednorodna
 • Relacja zachodząca parami
 • Obraz zbioru przy relacji
 • Przeciwobraz zbioru przy relacji
 • Obraz relacji
 • Graf
 • Graf skierowany
 • Różnica symetryczna
 • Iloczyn kartezjański zbiorów
 • Diagram Hassego
 • Diagram Eulera
 • Diagram Venna
 • Relacja tolerancji
 • Praporządek
 • Maksimum
 • Minimum
 • Ograniczenie zbioru
 • Supremum
 • Infimum

Pojęcia teoriomnogościowe związane z funkcjami edytuj

 • Iteracja endofunkcji
 • Inwolucja
 • Rzut, idempotent
 • Iloczyn kartezjański funkcji
 • Potęga kartezjańska funkcji
 • Iloczyn tensorowy funkcji
 • Endofunkcja
 • Rząd (order) endofunkcji
 • Włókno funkcji
 • Punkt stały
 • Stabilizator

Pojęcia ogólnoalgebraiczne, stosowane nie tylko do grup edytuj

 • Działanie algebraiczne
 • Tabelka Cayleya
 • Działanie wewnętrzne
 • Działanie łączne
 • Element neutralny
 • Element odwrotny
 • Element odwracalny
 • Element idempotentny, idempotent działania
 • Komutacja
 • Działanie przemienne
 • Działanie skracalne
 • Działanie rozdzielne
 • Działanie idempotentne
 • Monoid
 • Izomorfizm
 • Homomorfizm
 • Endomorfizm
 • Automorfizm
 • Kongruencja (przystawanie)
 • Zgodność relacji z działaniem
 • Krata
 • Działanie kompleksowe
 • Diagram przemienny
 • Krata ograniczona
 • Krata rozdzielna
 • Krata modularna
 • Algebra Boole'a
 • Własność Archimedesa

Pojęcia teoriogrupowe, stosowane także do grup przemiennych edytuj

 • Grupa
 • Podgrupa
 • Warstwa
 • Podgrupa charakterystyczna
 • Grupa ilorazowa, faktor
 • Suma prosta
 • Rząd grupy
 • Rząd (order) elementu
 • Element torsyjny, okresowy, periodyczny
 • Wykładnik grupy
 • Indeks podgrupy
 • Grupa Boole'a
 • Grupa cykliczna
 • p-grupa
 • Grupa p-cykliczna
 • Podgrupa Sylowa
 • Generator grupy
 • Element niegenerujący
 • Grupa torsyjna, okresowa, periodyczna
 • Grupa beztorsyjna
 • Podgrupa torsyjna
 • Podgrupa Frattiniego
 • Grupa uporządkowana, skierowana
 • Grupa liniowo uporządkowana
 • Grupa archimedejska

Pojęcia stosowane głównie do grup nieprzemiennych edytuj

 • Podgrupa normalna
 • Automorfizm wewnętrzny, sprzężenie
 • Klasa sprzężoności
 • Centrum grupy
 • Grupa pełna, kompletna
 • Grupa Dedekinda
 • Grupa Hamiltona
 • Grupa kwaternionów
 • Grupa permutacji, symetryczna
 • Grupa prosta
 • Iloczyn prosty
 • Iloczyn półprosty
 • Ciąg kompozycyjny
 • Problem Burnside’a

Inne pojęcia edytuj

 • Algebra abstrakcyjna
 • Algebra liniowa
 • Teoria Galois
 • Chiński problem reszt
 • Intepolacja Lagrange'a

« Dodatek B: Historia badań