Teoria grup przemiennych/Dodatek B: Historia badań

Korzeni teorii grup przemiennych można się dopatrywać bardzo głęboko. Zbiory, które później zaklasyfikowano jako grupy, są rozważane już od starożytności, np. liczby wymierne z mnożeniem (Q_+,*). W starożytnej Grecji wprowadzono do rozważań liczby niewymierne, przez co można mówić o grupie multyplikatywnej dodatnich liczb rzeczywistych (R_+,*), a także o dodatnich liczbach konstruowalnych.

Aksjomatyczną definicję grupy przyniósł XIX wiek, a w XX wieku stała się standardowym elementem studiów matematycznych.


« Dodatek A: Gra Lights Out