Teoria grup przemiennych/Twierdzenie Cauchy’ego

Jest to twierdzenie o istnieniu elementów torsyjnych lub równoważnie: podgrup cyklicznych.


« Twierdzenie Lagrange’a