Teoria grup przemiennych/Pozostałe tematy

  • Ranga grupy
  • Twierdzenie Höldera o własności Archimedesa

« Działania kompleksowe i kraty podgrup