Kursy teorii grup przeważnie od początku wykładają teorię ogólną, bez warunku przemienności. Wykład tego bardzo szczególnego i prostego przypadku nie ma na celu ich zastąpić, tylko je uzupełnić. Jest rozgrzewką przed kursami „właściwymi”, a także możliwą powtórką po nich, kontrastującą przypadek przemienny z nieprzemiennym. Z jednej strony grupy przemienne mają dużo mniej zastosowań niż te ogólne, ale i tak nie brakuje wyzwań – są dziesiątki pojęć i nietrywialne twierdzenia jak przede wszystkim klasyfikacja skończenie generowanych grup przemiennych. Na tym intuicyjnym gruncie można sobie przyswajać abstrakcyjny język i perspektywę ukrytych powiązań między różnymi strukturami matematycznymi.

Adresatami są tutaj samoukowie, nauczyciele i każdy, kto interesuje się tą dziedziną algebry; przede wszystkim ci z trudnościami, ale też ci, którzy czują się wyjątkowo silnie i chcą sprawdzić, czy przypadkiem coś ich nie ominęło.


Działania i ich własności »