Topologia ogólna/Literatura

  1. A. W. Archangielski, W. I. Ponomariow, Podstawy topologii ogólnej w zadaniach, PWN, Warszawa 1986.
  2. R. Duda, Wprowadzenie do topologii, Część I, Topologia ogólna, PWN, Warszawa 1986.
  3. R. Engelking, Topologia ogólna, PWN, Warszawa 1976.
  4. R. Engelking, K. Sieklucki, Wstęp do topologii, PWN, Warszawa 1986.
  5. K. Jänich, Topologia, PWN, Warszawa 1991.
  6. J. M. Jędrzejewski, Wstęp do topologii ogólnej, WN PAP, Słupsk 2000.
  7. J. Krzyszkowski, E. Turdza, Elementy topologii, WN AP, Kraków 2000.
  8. K. Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa 1972.
  9. Z. Moszner, Elementy teorii mnogości i topologii, WN WSP, Kraków 1975.
  10. H. Patkowska, Wstęp do topologii, PWN, Warszawa 1979.