Tworzenie witryn i aplikacji internetowych - Podstawy

Witamy pierwszym podręczniku kursu Tworzenie witryn i aplikacji internetowych - Podstawy


Spis treści Edytuj

Wikibooks
Wikibooks
Podręcznik jest dostępny w formie kolekcji, którą można pobrać jako PDF, ePUB lub ODF.
 1. O podręczniku
 2. Wprowadzenie

Strony internetowe - Treść Edytuj

osobne podręczniki HTML

 1. Nagłówki.
 2. Tworzenie witryn i aplikacji internetowych - Podstawy/Podstawowe elementy HTML.
 3. Tabele.
 4. Formularze.
 5. Sekcje.

Strony internetowe - Style Edytuj

'osobne podręczniki CSS

 1. Elementy blokowe i liniowe
 2. CSS - Selektory
 3. Bloki.
 4. Tekst, czcionka, odsyłacze.
 5. Tabele i listy.
 6. Model pudełkowy.
 7. Wyświetlanie elementów.

Pliki i źródła danych Edytuj

Osobne podręczniki XML

 1. Podstawowe operacje na plikach.
 2. Właściwości plików.
 3. Przetwarzanie plików tekstowych.
 4. Przetwarzanie plików INI.
 5. JSON - Wprowadzenie.
 6. XML - Wprowadzenie.
 7. DOM - Wprowadzenie.
 8. PHP - SimpleXML.

Relacyjne bazy danych Edytuj

 1. Struktura bazy danych.
 2. Tabele i indeksy.
 3. Pobieranie, modyfikowanie, aktualizowanie i usuwanie rekordów.
 4. Relacja jeden-do-wielu.
 5. Relacja wiele-do-wielu.
 6. Bazy SQL a pakiety biurowe.
 7. Podstawowy interfejs bazy danych.

Dane i przetwarzanie danych w skryptach Edytuj

 1. Stałe i zmienne - wprowadzenie.
 2. Podstawy przetwarzania danych - programowanie.
 3. Rekurencja a iteracja.

Obiekty Edytuj

osobne podręczniki:
JavaScript
PHP

 1. JavaScript - tworzenie pojedynczego obiektu.
 2. JavaScript - konstruktory obiektów.
 3. JavaScript - Prototyp obiektu.
 4. PHP Klasy.
 5. Dziedziczenie.
 6. Kompozycja.