Ubuntu/Dostęp do konta root

Konto root czyli administratora w systemie Ubuntu jest domyślnie nieaktywne.
Czasami jednak może być potrzebne do celów administracyjnych.
1. Aby je aktywować otwórz Terminal z menu Programy-> Akcesoria-> Terminal i wpisz polecenie:

sudo passwd root

2. Wpisz swoje hasło oraz podaj hasło root dwukrotnie.

UWAGA!!! Powyższa operacja może być niebezpieczna, jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze systemu Linux.
Konto administratora systemu root nie posiada ograniczeń, a jego nieumiejętne wykorzystanie może doprowadzić do uszkodzenia systemu. Nie powinno ono również służyć do codziennej pracy!!!


Uważaj na to, co robisz!